Ringorm är tyvärr ett återkommande gissel

Ringorm är en svampinfektion i de yttre hudlagren. Den är mycket smittsam och ger sig tillkänna i form av runda, kala fläckar på de infekterade ytorna.  Risken för smitta är speciellt stor vintertid, när hästarna har tät vinterpäls och tvättas relativt sällan. Hästar kan under lång tid vara smittobärare utan att ringorm bryter ut på dem själva. Var noga med att hålla isär ryktdon, seldon, grimmor med mera. Tänk på att även du kan bli smittad.

Kalk/fosfor är en viktig balansakt

Förhållandet mellan kalk och fosfor är av stor betydelse för skelettutvecklingen hos hästar som växer. Om en häst får brist eller överskott på något av dem, kan det ge försvagningar i benstommen och allvarliga komplikationer. Man brukar rekommendera en kalciummängd som är 12-18 gånger så stor som fosforgivan.

Foderleda är alltid ett varningstecken

Hos en häst som tidigare ätit bra utgör fodervägran alltid ett varningstecken som ska tas på allvar. Hästen är störd, fysiskt eller mentalt. Dess allmänna hälsotillstånd och temperatur bör genast kontrolleras. Tandfel kan vara en orsak till nedsatt aptit. Det är oftast lätt att avhjälpa med veterinärens hjälp.

Jästa foderrester i krubban eller mögelangripet foder är andra tänkbara orsaker. Intensifierad träning eller stress i stallmiljön (hot från andra hästar) finns inte sällan i bilden. Använd din fantasi och kännedom om hästen för att finna orsaken. Tillkalla alltid veterinär vid bestående dålig matlust.

Stallets värmeisolering viktig även för ventilationen

Vid ventilation med så kallad självdragstrumma, en vanlig lösning med många fördelar, är det viktigt att stallets värmeisolering är effektiv. Hela systemet drivs nämligen av den kroppsvärme som hästarna alstrar. Varm luft är lättare än kall och ventilationen sker när relativt varm stalluft stiger upp genom trumman. Detta kan inte ske om för mycket av stallvärmen läcker ut genom tak och väggar. Om ventilationen trots en väldimensionerad självdragstrumma inte fungerar, bör du
se över isoleringen.

Om bandagering

Skyddsbandage vid arbete av hästen består oftast av elastiska lindor kombinerade med så kallade vaddstycken. Deras funktion är att stödja benet och att skydda från strykning, tramp eller islag i till exempel hinder.

Stallbandage har en annan funktion. De ska värma och åstadkomma en förbättrad genomblödning av vävnaderna och många gånger kombineras de med linimentbehandling och massage. Stallbandage och de vaddstycken/paddar som de används tillsammans med ska vara av ett poröst material. Vaddstycket ska läggas ända ner om kronranden och lindan får inte dras åt för hårt. Då verkar bandaget hämmande på cirkulationen i benet.

Om du en gång börjat bandagera hästen, måste du i allmänhet fortsätta. Annars svullnar benet. Därför ska man inte bandagera om det inte behövs – det vill säga om hästen inte visar några tecken till svullnad. Håll alltid bandagematerialen rena.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december