Om hästen är i näringsmässig balans och vid god hälsa, börjar en
glänsande sommarpäls framträda. Våren kräver en del extra omsorger från hästägarens sida. Ta av täcket och låt hästen vara häst, njuta av solen och vårvärmen.

Transport av sto med föl

Många ston som sänds till hingststation har föl vid sidan. Stoet får tidigast transporteras sex dagar efter fölning. Givetvis måste man vid transporten ta extra hänsyn till fölet. Ha alltid den övre baklämmen uppfälld. Flera föl har lyckats hoppa ur transporten den vägen. Bind aldrig upp fölet under transport och ha inte heller grimma på fölet. Låt inte inspektionsluckan stå öppen utan tillsyn när du
rastar. Strö rikligt med  ren halm på transportens golv. De flesta föl behöver ligga under resan. Se till att det finns gott om plats så att stoet inte trampar sin fölunge. Transportera inte ston som visat aggressivitet mot sitt föl.

Transportsjuka - allt vanligare

Sjukdomen orsakas av stress i samband med påfrestande transporter i kombination med luftvägsviruser, dålig luft och nedsatt kondition. Dessa faktorer möjliggör infektion med en rad bakterier, ofta ur normalfloran, som ger upphov till en lunginflammation.

För att motverka sjukdomen ska man vara mycket noga med ventilation av lastutrymmet. Under längre resor ska man minst var fjärde timme göra ett uppehåll och ta ut hästarna i friska luften. Om detta är omöjligt, bör man stanna och vädra ut transportutrymmet. Utfodring ska om möjligt ske så att hästen kan äta med sänkt huvud. Då får den ur sig slem och partiklar som annars fastnar i andningsvägarna.

Däck på släpet

På de flesta håll i landet är säsongen för dubbdäck över. Om dragbilen har dubbade däck måste även släpvagnen ha dubbade däck när det är vinterväglag. En bil med odubbade vinterdäck får dra en släpvagn som har antingen dubbade eller odubbade däck.

Vaccinationer

Kontrollera vaccinationsstatus hos din häst. Den bör ha ett grundskydd mot virusinfektioner och absolut vara vaccinerad mot stelkramp. Kontrollera att du verkligen har följt vaccinationsschemat.

Använder du hösilage?

Ha lite extra koll på dina öppnade balar nu när vårsolen sticker till – det går lätt värme i balarna.

Földiarréer är alltid ett varningstecken

Diarréer uppträder hos många föl under de första månaderna av deras liv.
Orsakerna kan vara flera, men varje diarré bör föranleda skärpt uppmärksamhet från hästägaren. Då stoet går in i brunst, drabbas många föl av så kallad ”brunstdiarré”. Denna störning är i allmänhet ofarlig, men veterinär ska omedelbart tillkallas om fölets avföring inte åter blir fast då stoet går ur brunst.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december