Har du en importerad häst? Då behöver du kontakta din avelsorganisation omgående!

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Det innebär att samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land. Om du har en importerad häst med ett utländskt pass idag, behöver du alltså ansöka om en tilläggsregistrering omgående.

Det är enkelt att ordna tilläggsregistreringen. Börja med att gå in på Svenska Hästavelsförbundets hemsida, www.svehast.se. Här finns all information om hur processen går till. I korthet handlar det om att fylla i en ansökningsblankett, låta göra en id-kontroll av hästen av en godkänd id-kontrollant, samt chipmärka hästen. Om hästen redan är chipmärkt, läser id-kontrollanten av chipet. Därefter skickas alla handlingar och det gamla passet in till avelsorganisationen, som utfärdar tillägget.

I samband med att hästen får sitt uppdaterade pass, får den också ett Universal Equine Lifetime Number (UELN). Numret motsvarar våra personnummer och följer hästen hela livet. Det innebär att det går att knyta resultat från utställningar och tävlingar till avelsarbete i framtiden.

Om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar, ska du ansöka om ett pass inom 30 dagar. Om du har en importerad häst, ska du alltså ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016, eftersom förordningen börjar gälla 1 januari 2016.
Om din häst saknar ett giltigt pass kan du bli åtalad. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hästpass.

Här hittar du mer information om de nya hästpassen och hur du går tillväga

Svenska Hästavelsförbundet
http://www.svehast.se/h%C3%A4stpass

Lista över organisationer som utfärdar hästpass i Sverige
http://www.svehast.se/vem-utfärdar-pass

Jordbruksverkets information om hästpass
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/hastpass.4.1cb85c4511eca55276c80001096.html

Jordbruksverkets broschyr om hästpass
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr57c.pdf

Gillar? 0 av 2 gillade, 0 i betyg