Friröntgen eller exportröntgen vid köp av häst?

Svar på frågor om besiktning och röntgen vid köp av häst.

Fråga: Räcker det med en vanlig besiktning på hästklinik?

Hej!

Står i beredskap att köpa mig en ridhäst. Har nu funnit ett jättefint halvblodssto hon är åtta år och har hoppat 1,30 på tävling. Om allt klaffar skall jag övertaga henne i början av sommaren.

Nu undrar jag om jag måste låta röntga henne eller om det räcker med en vanlig besiktning på en hästklinik. Har hört om friröntgen alternativt exportröntgen. Hästen är ganska dyr och jag vill göra allt rätt.

Hälsningar "Ny hästägare"

Svar: Röntgen har alltmer kommit att bli ett självändamål

De frågor du ställer i ditt brev är säkerligen aktuella för en mängd läsare som står i begrepp att köpa eller sälja häst. Tyvärr är frågorna ganska svåra att ge ett allmängiltigt svar på, men jag skall försöka utifrån min erfarenhet att ge dig ett personligt färgat svar. Röntgen använt som ett hjälpmedel för att bekräfta eller eliminera en misstänkt klinisk diagnos måste vara grundinställningen. Numera har röntgen alltmer kommit att bli ett självändamål. Man röntgar en massa friska hästar för att utröna om de har skelettdefekter. Hittar man någon sådan defekt påverkar det hästens saluvärde, trots att man inte kan vara säker på att fyndet kommer att alls påverka hästen kliniskt under dess hela liv.

Med detta har jag inte sagt att man ej skall röntga en häst inför ett köp. Som exempel kan nämnas att inom travsporten går det i dag knappast att sälja en häst som ej är "friröntgad". Detta har även mer och mer kommit att gälla vid köp och försäljning av ridhästar. Det som man huvudsakligen är "ute efter" är de lösa benbitarna i framför allt kot- och hasleder. Genom dagens titthålskirurgi kan sådana fragment lätt opereras bort utan komplikationer för hästen. Vad man absolut inte vet är om dessa benbitar någonsin skulle ha givit hästen några besvär. Ger de besvär längre fram kan man med viss säkerhet säga att de funnits hos hästen redan innan 1-årsåldern (enligt modern forskning ).

Friröntgar du således en häst och hittar en lös benbit, vet du ändå ej om den kommer att menligt påverka hästen. Opereras rötgenfyndet bort har säljaren garderat sig och köparen känner sig tryggare men mängder av hästar kommer att opereras i onödan.

Med "friröntgen" avser man röntgen av kot- och hasleder med misstanke på eventuellt lösa benbitar. På halvblod röntgas också som regel bakknän. Vid exportröntgen kommer det förutom ovanstående till en mängd olika röntgenobjekt såsom strålben, karpus, spattområde m m, allt efter veterinärens önskemål i det land dit hästen skall exporteras.

Gillar? 0 av 1 gillade, 0 i betyg