Flyinge rustar mot bränder

En brand har nästan alltid ödesdigra konsekvenser både ekonomiskt och känslomässigt Genom Säker Hästverksamhet har Flyinge gjort allt för att förebygga bränder. Förutom en tryggare miljö för hästar och personal har de fått en lägre försäkringspremie.

För att öka säkerheten för hästar och människor har Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, startat ett samarbete som kallas Säker Hästverksamhet. Hans Johansson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar säger att djurs och människors väl och ve är det viktigaste i samarbetet.

– Och genom att förhindra elolycksfall och bränder bidrar vi till det, förklarar han.

År 2006 blev Flyinge, som är ett av världens äldsta och Sveriges mest kända stuterier en Säker Hästverksamhet. På stuteriet finns idag runt 200 hästar och fem stora stallbyggnader.

Utbildning och besiktning
All personal och samtliga elever som utbildar sig på Flyinge har genomgått utbildningen Säker Hästverksamhet. Rutinerna vad det gäller säkerheten på stuteriet har uppdaterats och brister åtgärdats.

Vägen till godkännandet har sedan gått via besiktningar av anläggningen. Agria har besiktigat stuteriet med tanke på olycks- och skaderisker för hästarna. Länsförsäkringar har koncentrerat sig på byggnader, maskiner, cisterner och den elektriska utrustningen och LRFs miljöhusesyn har genomförts.

Bränder värst
Flyinge har installerat jordfelsbrytare och brandskyddsutrustning i samtliga byggnader. Att just installation av jordfelsbrytare och brandskyddsutrustning är ett krav i en Säker Hästverksamhet beror på att bränder är den skadeorsak som medför de värsta följderna.

– Bränder är hemska men det är oftast röken som dödar, säger Hans Johansson.

Björn Leander, VD för Flyinges verksamhet, säger att den största anledningen till genomförandet av Säker Hästverksamhet på stuteriet var att öka tryggheten för hästar och människor.

– Våra hästar har ett högt avelsvärde som måste skyddas och naturligtvis känner vi ett stort ansvar för de fina och anrika byggnader som vi lever och verkar i, säger Björn Leander.

Stora och små exempel
Andra större gårdar som också blivit Säkra Hästverksamheter är Lisen Bratt och Peder Fredricsons Grevlundagården och islandshästprofilerna Magnus och Anna Skúlasons Brösarp.

Det är dock inte bara stora verksamheter som kan bli säkrare. På Munsö utanför Stockholm bor Nina och Mats Brunstedt med sina fyra hästar. Deras bostadshus och tillhörande stall blev nyligen en godkänd Säker Hästevrksamhet.

För mer information om Säker Hästverksamhet och när nästa utbildningstillfälle nära dig är kontakta ditt lokala ombud.

Text: Susanna Martell
Foto: Mariell Andersson Gueye

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg