– Vet man hur det är att förlora ett föl vill man göra allt för att förhindra det. Man blir handlingsförlamad och har stort behov av råd. Och av stomjölk så klart, berättar Henrik Hult, som blir överraskad av nyheten mitt i ett bullbak.

Han vet vad han talar om. Den pensionerade rektorn i Fjugesta utanför Örebro föder själv upp hästar. Två föl har inte överlevt på grund av att deras mödrar inte klarat nedkomsten. Hans egna erfaren-heter har givit honom glöden att trösta och stötta förtvivlade hästägare i samma situation. Och framför allt – han hjälper dem komma i kontakt med ett sto som kan ge fölen den livsviktiga mjölken.

Henrik har fått sitt viktiga uppdrag av avelsföreningen ASVT. Varje år tar han emot runt 450 samtal från handfallna fölägare. Han letar fram en lämplig amma och kopplar ihop stoets ägare med fölets. Råmjölken är livsviktig. För även om ersättningsmjölk fungerar ibland kan inget ersätta den socialisering som kommer med diandet.

Allt detta gör han med ett så stort engagemang att juryn, som består av representanter från olika djurägarorganisationer, i hård konkurrens utsett honom till Djurens Hjälte 2006.

Juryns motivering lyder:

I sex år har Henrik Hult ödmjukt och med stort engagemang drivit föl- och ammajouren. Åtskilliga föl har, genom hans brinnande låga, sammanförts med digivande ston så att de kan ta sina första stapplande steg mot en tryggare framtid. Han har också arbetat hårt för att sprida verksamheten så att den nu finns i stora delar av hästsverige. Henrik är "Mr Ammajouren" och väl värdig som Djurens Hjälte 2006.