Allmänna intrycket av hästen

För att bedöma det allmänna intrycket granskar veterinären exteriör, kroppshållning, blick, uppförande och sättet hästen rör sig. Genom att känna igenom hästens kropp med händerna upptäcker veterinären eventuell svullnad eller ömhet i muskulaturen, tecken på hudsjukdomar eller tryckskador.

Veterinären tittar på ögon och i munhålan så att syn, slemhinnor och tänder verkar normala och känner på svalget efter tecken på luftvägsproblem. Puls och andning kontrolleras via stetoskop. Ben, senor och hovar känns igenom noggrant. En inkorrekt benställning kan till exempel göra hästen mindre brukbar och hovarna är viktiga för hela hästens funktion.

Hästen i rörelse

Hästen visas i skritt och trav och förutom att veterinären ser och hör hästens islag och regelbundenhet i steget, tittar han på hur den vänder – en del problem, till exempel dubbelsidig frambenshälta eller patellaupphakning, visar sig då.

Böjprov

Böjprovet kan avslöja skador i lederna. Eftersom just ledinflammationer och hälta är de vanligaste sjukdomsorsakerna på hästar är detta en viktig del av besiktningen. Det är oftast böjprovet som avslöjar en hälta som hästen inte visar annars. Veterinären håller en led böjd i cirka en minut, släpper ner benet och manar fram hästen i trav. Böjningen pressar ihop och/eller töjer ut vävnaden i och runt leden vilket om det finns en skada i området utlöser smärta och hästen reagerar med att uppvisa hälta.

Hästen under arbete

En besiktning av en vuxen häst omfattar även ett arbetsprov då hästen longeras. Under longeringen kontrolleras att hästen rör sig korrekt. Vissa hältor blir exempelvis tydligare på volten än när hästen travar rakt fram. Efter en stunds arbete lyssnar veterinären på hjärta och lungor och jämför med de värden som hästen hade i vila. Vissa luftvägs- eller hjärtproblem visar sig inte förrän hästen ansträngs. Här är den normala grundbesiktningen klar.

Fördjupade undersökningar

Hästens uppförande och hanterbarhet noteras i intyget. Alla undersökningar som är utförda bockas av och får kommentaren u a (utan anmärkning) om det gått bra. De undersökningar som av någon anledning inte görs antecknas som ej utförd. De avvikelser veterinären upptäcker noteras och de som inte anses påverka hästens användbarhet får tillägget ”utan betydelse.”

Veterinären kan ibland rekommendera ytterligare undersökningar. En del hästraser har till exempel anlag för speciella sjukdomar som bör kontrolleras. Säljaren måste alltid ge sin tillåtelse att ytterligare undersökningar görs, även om det är köparen som betalar.

Vad kan veterinären inte se?

Beteendestörningar som krubbitning, vävning och luftsnappning kan i regel inte upptäckas vid en hästbesiktning om de inte är så grava att hästen fått onormala förslitningar eller sned muskelansättning på grund av detta.

Tänk på att:

  • Veterinärens undersökning inte är detsamma som en garanti för att hästen aldrig blir halt! Veterinären ger sin åsikt om hurdan hästen är vid besiktningstillfället.
  • Anlita en oberoende veterinär som inte är knuten till säljarens stall eller känner hästen.
  • Om ytterligare undersökningar behövs, ska säljaren ge sin tillåtelse till detta och du står även för dem.
  • Var själv med vid besiktningen, då vet du att det är rätt häst som undersöks. Det finns rättsfall där säljaren ombesörjt besiktning och visat en frisk häst men sålt en skadad!
  • Veterinärintyget är en viktig handling. Det är underlag för försäkring och ett intyg på vilket skick hästen befann sig i när affären gjordes upp.