Glykogen är en upplagringsform av energi i musklerna som byggs upp från blodsocker Den används i alla former av muskelarbete, såväl i ett snabbt arbete som i långsamt på längre sträckor. Omsättningen av glykogen har därför en mycket central roll för hästen både för friska och sjuka hästar. När en häst arbetar bryts muskelglykogen ner till socker i muskelfibern.

– Därefter tar det minst 48 timmar för en till exempel en varmblodig travare som utfört intervallträning i backe att åter bygga upp glykogen i musklerna, berättar Johan Bröjer, veterinär vid SLU som forskat kring detta.

Johan har också forskat om hur glykogen omsätts hos quarterhästar med en muskelsjukdom som orsakar en form av korsförlamning: polysaccharide storage, (PSSM). Sjukdomen drabbar raserna quarterhäst, American paint horse och appoloosahästar. Dessa raser är vanligast i USA men ökar i antal även i Sverige.

Ärftlig sjukdom

Sjukdomen är ärftlig och har varit känd i USA sedan början av 1990-talet. Det är framför allt de snabba muskelfibrerna av typ II som drabbas av stor inlagring av glykogen. Hästarna drabbas av kramper i sina muskler redan efter mycket lätta ansträngningar.

– De flesta hästar med PSSM får korsförlamning flera gånger under ett år, men det finns också individer som inte är så allvarligt drabbade och endast får lättare muskelkramper någon enstaka gång per år. Sjukdomen kan ses hos äldre föl men vanligen debuterar problemet hos hästar mellan två och fyra år.

Forskningen har hittills inte kunnat hitta någon specifik behandling. Det man oftast rekommenderar är att hästarna, efter att det akuta skedet läkt av, får regelbunden träning, daglig utevistelse samt att man ersätter så stor del som möjligt av kraftfodergivan med fett.

– Min forskning är endast ett mycket litet steg på vägen för att förstå den här sjukdomen, säger Johan Bröjer, och jag hoppas att synen på aveln med de här hästarna förändras. Sjukdomen nedärvs med en recessiv gen, d v s, vissa hästar som bär på genen visar inga symptom.

Har du en häst med PSSM ska du inte avla på den eftersom du då sprider genen för sjukdomen. I dag vet vi att sjukdomen är ärftlig men vi vet inte vilken gen som är drabbad, och det finns ännu ingen DNA-test för att diagnosticera PSSM.