Att komma ihåg om foder: 

 • Använd bara foder av bästa kvalitet!
 • Kontrollera fodrets kvalitet genom att lukta, känna och titta på det.
 • Fodra lite men ofta - minst tre gånger per dag. Och på bestämda tider.
 • Fodra senast en timme innan hästen ska arbeta.
 • En svettig eller en ansträngd häst ska inte äta. Vänta till den har återhämtat sig.
 • Ge hö före kraftfoder. Och även vatten före kraftfoder.
 • Kontrollera att hästen alltid har vatten.
 • Ge aldrig mer foder än vad hästen äter och ta genast bort gammalt foder.
 • Låt hästen äta i fred.
 • Ha alltid en aktuell foderlista vid boxen om det är fler än du som utfodrar i stallet.
 • Gör aldrig snabba foderbyten utan ändra foderstaten gradvis. Detsamma gäller nya foderpartier.
Källa: "Hästhållning i praktiken" av Mats Mellberg.