• hästens andningsfrekvens i vila är ca 8-16 andetag/min
  • hästen gödslar ca 10-15 ggr per dygn
  • hästen urinerar ca 5 - 10 liter per dygn
  • 60 % av hästens vikt är förlagd på framdelen
  • hästen har ca 700 muskler
  • hästens magsäck rymmer ca 20 liter
  • hela tarmkanalen rymmer ca 200 liter
  • hästens tunntarm är ca 23 m lång
  • tjocktarmen är ca 7 m lång
  • mat passerar hela tarmkanalen på 72-96 timmar
  • hästen har lika många ben som människan dvs ca 205-207 st