1. Rensa ordentligt. Var vaksam på skräp som ligger i, men även utanför hagen. Städa bort sådant som kan skada hästen, till exempel ihoprullad stängseltråd, vattenbaljor med vassa kanter. Tappskor där några av sömmarna sitter kvar är svåra att upptäcka, men kan orsaka allvarliga spiktrampsskador.
  2. Se över stängslet. Elstängsel ska ha en strömstyrka anpassad efter längden på stängslet. Ta bort sly, som annars kan föra ner strömmen i marken om det ligger emot stängslet. Agria rekommenderar inte fårstängsel för hästar eftersom det finns en risk att hästen fastnar i det. Taggtråd kan ge svåra skador och är därför förbjudet. Ta även bort taggtråd som ligger hoprullad i skog och mark.
  3. Vänj hästen vid betet. Vissa hästar är känsliga för nytt, kraftigt gräs. I värsta fall kan för kraftigt bete leda till fång – särskilt för hästar som haft det innan. Sådana hästar kan bli hjälpta av en munkorg.
  4. Vaccinera och avmaska. Kolla hästens parasitstatus och avmaska vid behov några dagar innan betessläppet. Kom också ihåg att vaccinera mot stelkramp. Stelkramp är dödligt, men kan enkelt förebyggas. Därför ersätter försäkringen endast om du vaccinerat enligt tillverkarens rekommendation. 
  5. Släpp hästarna varsamt och under uppsikt. Hästar är beroende av en tydlig rangordning och därför är spark- och bitskador vanliga vid betessläppet. Stanna gärna kvar ett tag utanför hagen och skaffa dig en överblick av situationen. Dels är det roligt att iaktta hästarnas inbördes språk, dels är det bra om du vet rangordningen. Ta av skorna bak.
  6. Ge friskt vatten. I början av betesperioden är gräset grönt och rikt på vätska. Ju torrare det blir desto mer vatten behöver hästen. Ställ vattenbaljor på ett fritt område så att hästarna inte behöver trängas.
  7. Håll kärlen rena och stängsla bort pölar med stillastående vatten. Alger, avföring och skräp förorenar vattnet och kan ge upphov till problem med mag-tarmkanalen.
  8. Inspektera betet. Hästar undviker giftiga växter när de har annat att äta. Men när betet blir magert kan hästarna äta av dem i brist på annat. Den gula blomman stånds är ett exempel på en giftig växt du särskilt ska hålla utkik efter.
  9. Var vaksam på sår och sparkskador. Varje år får försäkringsbolagen in rapporter om skador som förvärrats på grund av att de inte upptäckts i tid. Enligt djurskyddslagen skall hästen få daglig tillsyn, ge den gärna en ordentlig visitation samtidigt. Var vaksam på svullnader, sår och hästens övriga välmående. Det är du som ansvarar för hästens hälsa även om du skickat bort den på sommarbete. Ta referenser på den du lämnat hästen på bete hos.
  10. Hästar är flockdjur men en häst mår lika dåligt som vi människor när de blir utstötta. Håll uppsikt på om hästen tappar i vikt. Har du möjlighet kan du sära på gruppen. Det kan hjälpa den utstötta hästen att få nya kompisar.


Lycka till och glöm inte bort att njuta av värme, ljusa kvällar och ledighet! Och ge gärna hästen en flughuva…