Varje år stödjer Agria hästforskningen vid SLU via Stiftelsen Hästforskning. Med start 2018 kommer flera spännande projekt att genomföras och vi har fått chansen att prata med de olika forskarna om deras projekt. Först ut är Elin Hernlund, veterinär som arbetar med rörelseforskning på hästar. Elin disputerade 2016 inom ämnet biomekanik med en avhandling om banunderlag för hopphästar och har tidigare arbetat på hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset under flera år. Hon är just nu aktuell med forskningsprojektet Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre?

Hej Elin, kan du berätta lite kort om ditt forskningsprojekt?

- Mitt nystartade forskningsprojekt handlar om att bättre förstå hur man kan se om hästen har en bakbenshälta. Vi vill förstå om det finns rörelseförändringar som är specifika för vissa ortopediska problem och hur rörelsen förändras vid hälta hos olika hästraser. Vi vill också skapa ett undervisningsmaterial för att utbilda hästägare och veterinärer att se hälta bättre. Då tar vi chansen att samtidigt utvärdera vilka inlärningsmetoder som ger bäst resultat, säger Elin Hernlund.        

Hur föddes idén till projektet, och varför är det viktigt att genomföra?

- Det har visat sig att veterinärer har stora problem att bli överens om vilket ben som orsakar en låggradig hälta, och det är svårare att korrekt identifiera bakbenshältor jämfört med frambenshältor. Studier visar också att väldigt många ridhästar har rörelseasymmetrier från bakbenen trots att djurägaren inte uppfattat det som en hälta. När hästar kommer till oss på kliniken med bakbenshältor är det vanligt att de har gått med sin skada under en längre tid, vilket gör det svårt att uppnå en god behandling och att helt lindra smärtan från det specifika området, säger Elin Hernlund.

- Vi ser det som sannolikt att många hästar lever med oupptäckta bakbenshältor och frågar oss därför varför det är så svårt att upptäcka dessa. Den snabba och komplexa rörelsen av bakdelen kan vara svår för våra ögon att uppfatta. Men om vi vet exakt vad man ska titta efter – kan vi då bli bättre?

- Drömmen vore att kunna utbilda veterinärer och djurägare i exakt vad de ska titta efter för att kunna upptäcka bakbenshältor tidigt, och på så sätt kunna ge hästarna effektiv behandling och rehabilitering.  

Har du något tips du skulle vilja skicka med till våra läsare?

- Jag skulle vilja rekommendera alla hästägare att regelbundet utvärdera hästens rörelsemönster i trav utan ryttare för att så tidigt det går upptäcka oregelbundenheter. Be gärna någon springa med hästen ifrån dig och därefter emot dig på en rak linje, avslutar Elin Hernlund.