Rätt träningsschema skyddar hopphästar

Ortopediska skador är en mycket vanlig orsak till sjukdom och lidande hos hästar. Omkring hälften av alla sjukdomsfall hos svenska hästar rör skador på skelett, leder, senor eller muskulatur.

Tidigare forskning bland galopphästar har visat att man genom rätt träningsupplägg och underlag kan arbeta förebyggande så att skaderisken minskas. Forskarna har nu även kartlagt positiva och negativa effekter av olika träningsstrategier för hopphästar.

De kroppsdelar som belastas mest är också de där man oftast ser skador och sjukdomar. När det gäller hästen är det rörelseapparaten som är mest skadedrabbad. För att minimera skaderiskerna har forskning under de senaste 25 åren fokuserat på ortopediska skador hos framförallt galopphästar. I en studie finanseriad av Stiftelsen Hästforskning låg nu istället fokus på ridhästar, där man undersökte underlagsanvändning och effekten av olika träningsstrategier på elithopphästar.

Det finns få studier som fokuserat på underlagsdesign för ridhästar. Det forskarna ville titta närmare på var hur hopphästar som presterar på hög nivå tränas. Fokus har främst legat på ryttareffekten och användning av underlag som sand, fiber, gummi eller träflis. Finns det ett samband mellan träningsstrategi, val av underlag och hästens hälsa? Tidigare forskning på galopphästar gjord i England, pekar tydligt på ryttarens effekt på hästens hållbarhet - olika tränare har olika sätt att träna vilket leder till olika ortopediska problem.

Variation i arbetet är nödvändigt

I forskningsprojektet fick 31 professionella hoppryttare med totalt 263 hästar från Holland, Sverige, Schweiz och Storbritannien föra dagbok över träning, underlagsanvändning och hästarnas hälsoproblem i cirka sex månader.

Resultaten visade att både mängden och typen av träning varierade kraftigt mellan ryttarna, samtidigt som antalet förlorade träningsdagar på grund av hälsoskäl hos hästen skilde sig åt. Sannolikt tränar inte alla ryttare optimalt med avseende på hästens prestation och hälsa.

Resultaten visade tydligt att variation i arbetet är bra, vilket stämmer överens med ganska mycket annan träningsforskning, till exempel på människor. De som tränar mer har färre förlorade träningsdagar - fick hästarna istället vila mer än en tredjedel av träningstiden ökade risken för hälsoproblem.

Läs mer om forskningen hos Stiftelsen Hästforskning

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg