Forskning för hästens bästa

Agria bidrar varje år till Stiftelsen Hästforskning, som finansierar flera viktiga projekt inom hästforskning. I det nya forskningsprogrammet för 2016-2019 finns förslag på områden som hästnäringen vill prioritera – bland annat hästens välfärd, reproduktion, utfodring och hästhållning.  

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), i samverkan med Agria, AB Trav och Galopp (ATG) och Stiftelsen Lantbruksforskning. Varje år får Stiftelsen Hästforskning cirka sex miljoner kronor i forskningsmedel från Agria och ATG. Dessutom bidrar svenska regeringen med tre miljoner kronor, som ska fördelas på olika forskningsprojekt. Även Norge bidrar med 6 miljoner norska kronor.

- Genom en årlig avsättning till Stiftelsen Hästforskning kan vi öka tryggheten för djurägarna och bidra till friskare, mer hållbara hästar. En del av försäkringspremien går tillbaka till våra kunder på detta sätt, säger Stefan Fur, affärsområdeschef för Häst och Lantbruk på Agria Djurförsäkring.

Fokus ligger på forskningsområden inom hästhälsa, utfodring, reproduktion och teknikutveckling, men även på områden som rör hästens roll - för människan, samhället och miljön.

- Vi har satsat mycket på banunderlag, där ligger Sverige i framkant när det gäller forskningen. Även biomekanik, rörelsediagnoser, är prioriterat, det är forskning som kan hjälpa till att få ner skadestatistiken, säger Peter Kallings, VMD, forskningschef på Stiftelsen Hästforskning.

Kallings nämner också genetik, där Stiftelsen Hästforskning stödjer projekt med målet att få bort ärftliga sjukdomar och skador hos hästar. Även antibiotikaresistens är ett hett ämne, liksom kvarkaprojekt som just nu ligger högt upp på prioriteringslistan.

Ortopediska skador, som ger hästar nedsatt prestation, är ett exempel på område där stiftelsen anser att det behövs ökad kunskap – vad orsakar skadorna, hur kan man minska antalet skador och hur kan man förebygga dem.

Här hittar du hela forskningsprogrammet för 2016-2019

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg