Enbart vallfoder bättre för hästen

Varken tävlings- eller sällskapshästar behöver utfodras med kraftfoder. De fungerar till och med betydligt bättre om de enbart får äta bra vallfoder. Det visar forskning utförd av Jan Erik Lindberg, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Tidigare forskning har visat att utfodring med höga kraftfodergivor kan ge upphov till bland annat magsår, fång, kolik, korsförlamning och stereotypt beteende, som vävning och krubbitning. Därför har ett flertal projekt genomförts vid institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU för att undersöka om det är möjligt att utfodra högpresterande hästar med enbart vallfoder. Resultaten hittills är mycket lovande och ger stöd för att detta är möjligt. 

Energiomsättning studerades

Jan Erik Lindberg ville undersöka om hästar som enbart äter vallfoder har en förändrad energiomsättning. Han ville bland annat undersöka om utfodring av hästar med enbart vallfoder stimulerar en aerob metabolism i högre omfattning än hos de hästar som äter stärkelserikt kraftfoder. Gräs, hästens naturliga föda, vet man sen tidigare främjar en ökad produktion av korta fettsyror, framför allt ättiksyra, i tarmen. Detta sker med hjälp av mikrober i tarmen som hjälper hästen att smälta fodret vilket gör att näringsämnena i vallfoder utnyttjas bättre.

– Det unika i studien var att hästarna som enbart åt vallfoder förändrade sin energiomsättning i muskulaturen, säger Jan Erik Lindberg. Den förändring vi fann liknade den som uppstår vid träning vilket är mycket positivt.

Stort globalt intresse

Upptäckten som Jan Erik Lindberg och hans kollegor har gjort är i högsta grad unik och intresset är stort inte bara i Sverige utan världen över.

– Vi tog ut svängarna, byggde en hypotes som stämde och våra resultat kan leda till mycket positivt inte minst för hästen, säger Jan Erik Lindberg.

Läs mer om forskningen här

Stiftelsen Hästforskning


Du kan läsa hela artikeln hos Stiftelsen Hästforskning, som Agria Djurförsäkring är en del av. Stiftelsen Hästforskning bildades av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samverkan med AB Trav och Galopp och Stiftelsen Lantbruksforskning. Agria bidrar varje år med medel till hästforskningen.
Gillar? 12 av 14 gillade, 4,3 i betyg