Agria stödjer hästforskning

Fem nya och tolv pågående forskningsprojekt beviljas medel av Stiftelsen Hästforskning för 2016. Totalt avsätts nära elva miljoner kronor för 2016. De nya projekten handlar bland annat om kallblodstravare, hösilage-"intolerans" och resistensutveckling.

Agria Djurförsäkring ingår i Stiftelsen Hästforskning som bildats av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samverkan med AB Trav och Galopp och Stiftelsen Lantbruksforskning. Sveriges regering via forskningsrådet formas är också en viktig bidragsgivare.

Största anslaget på nära 4 miljoner kronor får ett tvåårigt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som ska kartlägga prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravare.

-      I hård konkurrens är det härligt att se att dessa intressanta projekt får finansiering via stiftelsen, säger Pekka Olson.

Ryttarens intuitiva förmåga att bedöma hur de egna handlingarna påverkar hästen kallas ibland ”ryttarkänsla”. Ett treårigt projekt vid SLU och Uppsala universitet ska studera hur ridlärare på svenska ridskolor undervisar och förmedlar ryttarkänsla.

Människors grundläggande värderingar påverkar valen de gör och hur de ser på olika företeelser, till exempel hästar. Ridskolor påverkar en stor mängd ungdomar. Ett treårigt projekt vid SLU ska undersöka hur ridskolor väljer och etiskt motiverar valet av inhysningssystem för sina hästar.

Så kallad hösilage-”intolerans” ger diarréliknande träck hos vissa hästar då de utfodras med hösilage. Ett projekt vid SLU och Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) får cirka 2,4 miljoner kronor för att titta närmare på om och varför hösilageintolerans uppkommer.

Resistensutveckling mot avmaskningsmedel hotar hästars hälsa. Därför rekommenderas selektiv avmaskning. Ett projekt vid SLU och Veterinærinstituttet i Oslo får drygt 3,6 miljoner kronor för att utveckla diagnostiken av stora och små blodmaskar samt undersöka hur selektiv avmaskning påverkar parasitförekomst och parasitrelaterade skador.

Av årets 52 nya ansökningar beviljas två projekt med svensk finansiering och tre projekt med både norsk och svensk finansiering. Totalt, inklusive pågående projekt, avsätts för närmaste treårsperioden närmare 18 miljoner kronor till svenska och norska projekt.

Lista på beviljade projekt finns på stiftelsens webbplats, www.hastforskning.se

Gillar? 3 av 3 gillade, 5 i betyg