Trygghet är den känsla de flesta vill ha då man har ansvar för människor, djur och byggnader. Vare sig det gäller familjen, vännerna eller hästarna så gör man allt som står i ens makt för att ingen olycka ska inträffa. Tyvärr händer det olyckor ändå.

Brand är en av de värsta

Skador och förlust av människor och hästar går aldrig att ersätta. Därför är det viktigt att förebygga dessa olycksrisker. Länsförsäkringar och Agria Djurförsäkring arbetar dagligen med resultaten av svåra olyckor som kan hänföras till brister, både vad gäller kunskaper om vad som kan orsaka olyckor och om hur teknisk utrustning fungerar i olika situationer.

Säker Hästverksamhet ger dig ökade kunskaper som gör att du kan hitta och åtgärda de brister som lätt kan orsaka olyckorna. Brister som varje år resulterar i f lera dödsfall och allvarliga skador för både människor och djur.

Kontakta oss, vi kan dela med oss av de kunskaper vi har och även hjälpa dig att åtgärda de eventuella brister som finns på din gård/hästanläggning.

Vi har lång praktisk erfarenhet av skadeförebyggande arbete i häststallar och på lantbruk. Därigenom vet vi att skadeförebyggande arbete ger färre skador och en tryggare arbets- och livsmiljö för både människor och hästar.

Säker Hästverksamhet innebär att du:

 • Deltar i en utbildningsdag/kvällskurs vid två tillfällen eller gör vår e-utbildning före anslutning.
 • Tillsammans med Agria och Länsförsäkringar, på din hästgård/hästanläggning, går igenom ”checklista Säker Hästmiljö” och ”checklista Säker Gård” och därefter åtgärdar eventuella brister som framkommer.
 • Installerar brandsläckningsutrustning i alla byggnader.
 • Installerar brandvarnare i bostadshuset.
 • Installerar jordfelsbrytare för alla byggnader.
 • Gör en SSR-besiktning och monterar en dragbegränsningslucka till den huvuduppvärmning som är fastbränsleeldad och kopplat till ett vattenburet uppvärmningssystem.
 • Installerar säkerhetsglimtändare på alla lysrörsarmaturer.
 • Vattensäkrar ditt kök mot läckage genom att lägga underlägg under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys eller annan utrustning med indraget vatten.
 • De, av dina hästar som ska vara försäkrade, ska vara försäkrade i Agria Djurförsäkring och stallbyggnad eller hästverksamhet ska vara försäkrad hos Länsförsäkringar. 
 • Självrisken för försäkring för Hästverksamhet eller Lantbruk är 20 procent av prisbasbeloppet men du kan välja olika självrisknivåer. För VillaHemförsäkring gäller grundsjälvrisk.

Vi ger dig:

 • Kostnadsfritt besök och genomgång av din hästverksamhet.
 • Skadeförebyggande råd.
 • 20 procent rabatt på grundpremien på försäkring för Hästverksamhet eller Lantbruk, inklusive VillaHemförsäkring för bostadshus på gården.
 • 5 procent premierabatt på Agrias hästförsäkringar.
 • Förmånlig finansiering av skadeförebyggande åtgärder.
 • En vacker skylt som visar att din hästverksamhet är godkänd.

Skylten du får när din hästverksamhet blivit godkänd

Hjälp dig själv att minska skaderiskerna

Vi är sedan lång tid tillbaka de försäkringsbolag som har den största erfarenheten av skaderiskerna inom hästverksamhet. Vi genomför varje år ett antal utbildningar där du får kunskaper om de vanligaste skaderiskerna. I utbildningen får du också kunskaper om hur du förhindrar och förebygger dessa skador, t.ex. vid arbete med hästar och bränder i byggnader.

Du får bland annat se en film som belyser detta praktiskt på f lera hästanläggningar. Du får också en pärm med information om skadeförebyggande åtgärder.

Våra kursledare är specialister med lång erfarenhet av skadeförebyggande arbete.

Är du intresserad av denna utbildning tar du kontakt med Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar eller studieförbundet Vuxenskolan där du bor. Kursavgiften är endast 250 kronor inklusive moms.