A1 - Agrias mest omfattande försäkring

Att inte ha en täckande försäkring kan för den som har otur bli en dyr affär. Agria A1 är vår mest omfattande försäkring. Här ger vi några exempel på vanliga diagnoser på häst samt vad Agria A1 kan täcka.

I Halland är det vanligt med sandkolik, hos Umeås Hästklinik har man många hältor. Vilka diagnoser som är de vanligaste skiljer sig inte bara genom vilka grenar hästen utför, det är också regionalt.

Täcker din försäkring de vanligaste diagnoserna?

A1 Safe Veterinärvård är Agrias mest omfattande försäkring och borde vara en självklarhet för alla aktiva ridhästägare.

– A1 täcker i stort sett alla åkommor och framförallt hältor som ju kan bero på allt möjligt, säger Robert Fritz.

Han är ordförande i Svenska Ridsportsförbundets Ridskole- och Utbildningssektionen, ”fellow” vilket är den högsta graden en ridlärare kan uppnå på utbildningsskalan och Agriaombud.

Robert tycker att alla hästägare borde ha en A1-försäkring, framförallt vid ägarbyten.

– När hästen byter ägare så ändras allt, miljö, ryttare och vanor. Det spelar ingen roll om hästen går från en sämre till en bättre ryttare. Just den här perioden är kritisk när det kommer till skador.

Olika diagnoser i olika regioner

Diagnoserna för häst varierar också på grund av geografi och årstid. I Halland är sandkolik en ovanligt vanlig diagnos på vintrarna.  Orsaken är förstås västkustens sandjord som hästarna sätter i sig när de inte har något annat att göra i hagen och under våren när de ska försöka dra upp de små grässtråna.

– Jag har varit med om att man inte orkat lyfta upp tarmen för att den varit så tung när hästen ligger på operationsbordet, då är det runt tio kilo sand i tarmen, säger veterinär Jenny Berglold som jobbar på Hallands Djursjukhus.

Jenny vill inte påstå att antalet fall med sandkolik har ökat, däremot har man blivit bättre på att diagnostisera.

Andra vanliga åkommor på Hallands Djursjukhus är hältor som kommer ganska jämnt året runt, sårskador som ökar under sommaren och fång som framförallt gäller vår, sommar och höst.

– Jag upplever helt klart att fångfallen ökat, hästarna som kommer in är ofta överviktiga, säger Jenny

Akuta fall hos distriktarna

På Umeås klinik ser man inte av så mycket sandkolik men desto mer hältor. Ledinflammationer i form av carpus (framknä) på travarna och hovleden på ridhästarna.

När det kommer till distriktsveterinärerna så handlar det mest om akuta fall. I Norrköping har man mycket kolik, fång och på sommaren sårskador och en del lymfangit.

–  I år har vi haft en del ehrlichios som är en fästingburen sjukdom, det slipper djurägare längre norrut. En tre till fyra fall har det blivit, säger Isabelle Tallberg som är djursjuksköterska hos distriktsveterinärerna i Norrköping.

Detta täcker veterinärvårdsförsäkringarna:

Försäkring A1 A2
Hälta UNS* Ja Nej
Kolik Ja Ja
Fång Ja Nej
Luftvägssjukdomar Ja Nej

* UNS Utan närmare specifikation, allt från kotledsinflammation, till hovleder och knäleder. Det vanligaste försäkringsuttaget i Agria A1.

Livförsäkringar

Agria A1-försäkringen finns även som liv- och användbarhets försäkring.

–  Det är ett bra sätt för att skydda sitt kapital. Om något händer så kan man köpa en likvärdig häst om man har en Agria A1-försäkring, säger Robert Fritz.

Det som skiljer Agria A1 liv- och användbarhetsförsäkring mot Agria A2 Limited livförsäkring är dels att den täcker fler diagnoser men också att just användbarhet ingår.

Om din häst skulle dö eller av veterinär bli bedömd som att den inte kan bli frisk från sin skada så kan du få ersättning. Om hästen inte lider kan du ha den kvar och triangelmärka den, då får du ersättning för det belopp som överstiger 10 000 kronor.

–  Jag har Agria A1-försäkring på alla mina hästar, både de som tävlar och de som växer, säger Robert Fritz.

 

Detta täcker livförsäkringarna:

 Diagnos A1 liv och
användbarhet
A2
Hälta UNS* Ja Nej
Fång Ja Ja
Serös /serofibrinös artrit
flera ospec leder
Ja Nej
Kolik Ja Ja
Osöss spatt Ja Nej

De vanligaste försäkringsuttaget i Agria A1 liv och användbarhet

* UNS Utan närmare specifikation, allt från kotledsinflammation, till hovleder och knäleder

Fullständiga villkor