Tester matchar rätt ryttare med rätt häst

Går det att vetenskapligt hitta den perfekta matchningen mellan häst och ryttare? Den frågan ställde sig etologen Malin Axel-Nilsson i sin doktorsavhandling. Och ja, det är nu vetenskapligt bevisat att vissa temperamentsegenskaper hos hästar passar bättre ihop med vissa personlighetstyper hos ryttare. 

Forskningen inleddes med att totalt 2800 ryttare svarade på en enkät med 147 frågor. Syftet var att ta reda på vilka temperamentsegenskaper som ryttarna efterfrågade. I det stora hela var ryttarna överens om egenskaperna, där ”Lätt att ta med till nya miljöer” rankades högst, tätt följt av ”Pigg och framåt” och ”Tolerant mot människor”. Men några skillnader kunde man se mellan disciplinerna:

- Dressyrryttare rankade pigg och framåt lägre än hoppryttare, medan hoppryttare i högre grad ville ha en modig häst, säger Malin Axel-Nilsson.

Med de önskade temperamentsegenskaperna i bakhuvudet, åkte Malin Axel-Nilsson till Flyinge för att testa temperamentet på 20 av deras skolhästar. Det skedde med hjälp av fem olika tester som videofilmades. Dessutom mättes hästarnas puls med en pulsmätare.
Testerna inleddes med att en för hästen okänd person gick in i boxen. Hälsade hästen vänligt, eller jagade den ut inkräktaren? Alla varianter noterades. Nästa test var att hästen togs från sin box till ett okänt stall där den var helt ensam. Malin och hennes team övervakade hästen via kameror för att se hur hästen reagerade. Var den orolig, eller ställde den sig och sov? Även här reagerade hästarna olika. Pulsmätaren gav också svar på hur stressad hästen var.
För att se hur modig hästen var och hur den tog sig an nya saker, lades en träbro i ridhuset som hästen uppmanades att närma sig.

- Vi visade vägen, men tvingade inte hästen på något sätt, utan gav den utrymme att själv undersöka eller gå upp på bron. Vissa hästar gick inte i närheten av bron, medan andra tog en smakbit och klev upp med bestämda steg, berättar Malin Axel-Nilsson.

Nästa utmaning var ett stort, ensamt paraply i ett ridhus. Hästen släpptes lös och fick själv undersöka paraplyet, alternativt låta bli. Testet avslutades med att hästen leddes fram till paraplyet.

- Här såg vi alla varianter från en häst som ställde sig med rumpan mot så långt ifrån den kunde komma, medan andra sprang runt och till och med sparkade mot paraplyet.

Efter att ha testat de 20 skolhästarna, som sköts och rids på ett mycket likartat sätt, kunde Malin Axel-Nilsson konstatera att hästar är väldigt olika och att det i gruppen av testade hästar fanns fyra olika temperamentsprofiler.

  1. Aktiv, nyfiken, uppjagad, samarbetsvillig
  2. Aktiv, nyfiken, inte uppjagad, inte samarbetsvillig
  3. Försiktig, uppjagad, samarbetsvillig
  4. Försiktig, inaktiv, inte samarbetsvillig

Med profilerna klara, gjordes personlighetstest avseende emotionell stabilitet på 16 elever på Flyinge. Samtliga ryttare var mycket rutinerade.
Ryttarna fick sedan genomföra en rad aktiviteter med hästarna och beskriva sin känsla, samtidigt som hästarnas puls mättes. Allt filmades och iakttogs av forskningsteamet.

- Det intressanta var att få av ryttarna lyckades på förhand gissa vilken temperamentsprofil på häst som de passade bäst tillsammans med, berättar Malin Axel-Nilsson.

Hennes forskning är avslutad, men materialet finns kvar, och hon när en längtan att fördjupa sig i ämnet och kanske göra ett test som kan fungera mer publikt.

Se Malin Axel-Nilssons presentation här 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg