Stipendiet har under 2011 tagit formen av ett 14-dagars utbildningspaket, utspritt under tre olika perioder.

Samtidigt har Stig H-Akademien tagit ansvar för att stötta alla tidigare stipendiater i deras nuvarande verksamhet. Varje stipendiat har fått välja en mentor inom ett valfritt område under en treårsperiod. Vid ett tillfälle under året träffas alla stipendiater, där intressanta föreläsare engagerats.

För att göra verklighet av Stig H Johanssons utbildningsvision har ett antal företag och organisationer gjort långtidsavtal med Stig H-Akademin. Avtal finns med de ATG, Svensk Travsport, Agria, LRF Konsult, ALN pressbild, Travronden och Dagens Spel.

Bakgrund

Stig H Johanssons stipendiefond grundades i samband med Stig H Johanssons 50-årsdag. De centrala travorganisationerna skänkte då en rejäl grundplåt och övriga organisationer, företag och privatpersoner, som uppvaktade i samband med högtidsdagen, uppmanades också att skänka pengar till stipendiefonden. Fonden har sedan under åren tillförts medel från hästägare och andra bidragsgivare.