Även när det gäller föl från helt friska mödrar, finns det tecken som omedelbart bör göra hästägaren mer vaksam. Här ska vi ge några av de vanligaste. Vissa av dem ger sig inte till känna förrän efter några dagar.

 

 • Föl vars mödrar lämnar dålig råmjölk eller föl som inte fått i sig tillräcklig mängd råmjölk.
   
 • För tidigt födda föl och normalt födda föl som är dåligt utvecklade.
   
 • Föl som föds under dåliga hygieniska förhållanden.
   
 • Tvillingföl.
   
 • Föl som inte själva tar sig upp för att dia.
   
 • Föl som föds med brusten urinblåsa.
   
 • Föl med ”mjölkansikte” det vill säga mjölk kring ögon och mule. I allmänhet har fölet då misslyckats med att dia.
   
 • Föl som visar smärta eller hälta då det börjar gå.
   
 • Föl som bukandas med dubbla flanksteg och kraftigt vidgade näsborrar.
   
 • Föl med feber.