Det dräktiga stoet

Att gå i väntans tider på att ett sto ska föla är mycket spännande. Medan du väntar på att tiden ska gå finns dock en hel del som du bör tänka på och förbereda.

Avmaska och vaccinera

De flesta stoägare sköter avmaskningen av sina dräktiga ston bra. Det är givetvis viktigt. Man bör låta det dräktiga stoet ”följa med” i det ordinarie avmaskningsschemat för stallet. Rådgör med din veterinär om preparat och avmaskningstidpunkt i förhållande till fölningen.

Du bör även se till att stoet har ett effektivt skydd mot stelkramp. På detta område tror vi att det ofta brister. Man kan vaccinera fram till 4-5 veckor före fölningen. Då får även fölet ett gott skydd.

Om du inte använder fabrikstillverkat kraftfoder, bör du under hela dräktigheten tillföra ett kombinationspreparat innehållande selen och Vitamin E. Detta för att förebygga muskeldegeneration hos fölet.

Håll koll på förändringar

Givetvis är det viktigt att ditt sto inte visar några som helst tecken på infektion eller andra sjukliga förändringar i könsorganen. På vissa ston sjunker slidan in, vilket kan ge upphov till luftsugning eller att avföringsrester rinner ned i slidmynningen.

Sådana ston bör underkastas så kallad Caslick-operation. Man syr helt enkelt igen övre delen av slidmynningen för att förhindra att bakterier kommer in i slidan. Detta är ett enkelt ingrepp, vilket som regel utförs efter konstaterad dräktighet.

Var med under fölning

Ur risksynpunkt är det synnerligen viktigt att stoet inte fölar utan tillsyn. Oerfarna hästägare föreställer sig ofta, att den vanligaste komplikationen i samband med fölning skulle vara felaktigt fosterläge. Så är det emellertid inte alls.

Fellägen är ovanliga, medan däremot ett allt för stort antal fullt friska föl årligen dör till exempel på grund av att fostersäcken inte punkteras eller att förlossningen hämmas genom att stoet ligger med bakdelen mot en boxvägg. Vid tjänlig väderlek är det en fördel om stoet fölar utomhus i gräshage.

Du bör alltså vara med när ditt sto fölar, och för att kunna vara det bör du veta sista betäckningsdag. Ett normalt sto går dräktigt cirka elva månader, men det förekommer rätt stora individuella avvikelser.

Tecken på fölning

Tecken på nära förestående fölning är bland annat att stoets bäckenband, de ligament som löper längs svansrotens båda sidor, börjar slappas ut. Lär dig följa denna utveckling. Oftast förlängs själva slidan samtidigt. Ibland uppträder så kallade vaxproppar på juvret cirka 1-2 dygn före fölningen.

Anteckna gärna de individuella tecknen på fölning hos ditt sto, eftersom det är svårt att komma ihåg år efter år. Spara anteckningarna, så att du lätt hittar dem när fölningen närmar sig. TV-bevakning och ”fölvakt” är bra tekniska hjälpmedel.

Rengör boxen noggrant

En fölningsbox bör vara minutiöst rengjord, helst med hjälp av ett desinfektionspreparat (t.ex. Virkon). Det är lätt att använda och ”tar det mesta”. Det har dessutom fördelen att vara miljövänligt, eftersom det är nedbrytbart i naturen. Dessutom har det en färgindikering som visar hur länge de aktiva beståndsdelarna har full effekt.

En fölningsbox bör ha rikligt en bra bädd. Den bör ligga i en del av stallet som är väl ventilerad.

Vänj stoet vid miljön

Det är en fördel om stoet under en längre tid fått tillfälle att acklimatisera sig i fölningsboxen. Dessutom bör stoet aldrig flyttas från ett stall till ett annat, nära inpå fölningen. De antikroppar hon bildar mot smittämnen i miljön, vilka förs vidare till fölet via råmjölken , skyddar inte mot de ”nya” smittämnen som kan finnas i en ny miljö.

Transporter av dräktiga ston är enligt djurskyddslagen förbjudna under den sista dräktighetsmånaden.

Gillar? 2 av 3 gillade, 3,3 i betyg