Dagen före tävling

 • Rykta hästen noga.
 • Ansa man och svans om det behövs.
 • Fläta eventuellt manen.
 • Kontrollera skoning och broddning.
 • Sköt om och kontrollera sadel och remtyg.
 • Packa all utrustning.
 • Gör klar transporten.
 • Fyll hönäten med en normal högiva - inte mer!
 • Kontrollera att allt är med i form av papper och utrustning till både dig och hästen.
 • Räkna ut när du behöver vara på tävlingsplatsen.
 • Räkna utefter det ut när du ska vara i stallet (förberedelsetid, lastning, restid, extratid).

Tävlingsdagen

 • Kom till stallet i god tid.
 • Fodra. Minska högivan om hästen har hönät i transporten.
 • Visitera hästen, rykta och kratsa hovar.
 • Gör hästen transportklar.
 • Häng in hönätet i transporten.
 • Kontrollera att allt är med.
 • Led gärna hästen en stund före lastnng.
 • Börja lasta i god tid före planerad avresa.

På tävlingsplatsen

 • Om hästen stallas upp, gör ren krubba och vattenkopp.
 • Sätt nummerlappar på tränset.
 • Gör en startanmälan i sekreteriatet.
 • Veterinärbesiktiga hästen.
 • Skaffa en program/startordning och kontrollera strykningar/efteranmälningar.
 • Försök följa ordinarie utfodringstider.
 • Se till att hästen har vatten men inte dricker när den är anfådd eller strax före start.
 • Torka och led hästen om den är svettig efter sin start. Lägg alltid på svetttäcke och/eller yttertäcke om det inte är varmt ute.
 • Låt inte hästen stå ensam i transporten omdu inte är helt säker på att den är lugn.
 • Gör i ordning utrustning som inte ska användas mer i god tid före hemresan. Rulla upp lindor.
 • Se till att transporten är klar för hemresan.
 • Gör noga rent efter dig på uppstallnings- eller parkeringsplatsen.
 • Kontrollera att du inte glömt något.

Vid hemkomsten

 • Visitera hästen.
 • Kyl eventuellt eller behandla benen.
 • Sköt om hästen.
 • Fodra.
 • Bär in all utrustning och snygga till den.
 • Lägg alla saker på sin plats direkt - vänta inte till imorgon med att göra rent smutsiga transportskydd eller hänga upp svettiga täcken.
 • Gör ren transporten.

Lycka till på nästa tävling!

Källa: "Hästhållning i praktiken" av Mats Mellberg.