Löp

Hur ofta löper en katt?
2018-11-22 Hur ofta löper katter? Och hur länge pågår ett löp för en honkatt?
Könsmognad och löp
2017-05-20 Hur vet jag när min katt är könsmogen och börjar löpa?