Urinvägsinfektion

Vad är det som orsakar urinvägsinfektion hos katter? Kan övervikt påverka?

Veterinären svarar:

Övervikt kan påverka att en katt drabbas av exempelvis urinsten och en infektion/inflammation i urinvägarna.

En vanlig orsak är urinsten eller kristaller i urinen. Katter kan uppvisa besvär från urinvägarna av olika anledningar. Det är mindre vanligt att en katt har en blåskatarr på grund av bakterier i urinen, men det händer. En vanlig orsak till "urinstopp" - som ofta inte är stopp utan trängningar, är den så kallade idiopatiska blåskatarren. Man vet inte vad som orsakar den. Såväl han- som honkatter kan drabbas.

Symtom

En katt som har urinvägsinfektion får ofta problem med att kissa. De kan kissa oftare, försöka kissa utan att det kommer ut så mycket urin och de kan även få urinstopp. Urinen kan bli blodblandad och kattens allmäntillstånd kan försämras.

Orsak

Bakterieinfektioner är inte en så vanlig orsak till att katter drabbas av urinvägsinfektion. Däremot kan den bakomliggande faktorn vara urinsten eller kristaller i urinen. Det går inte alltid att fastställa vad som orsakat infektionen/inflammationen.

Vad kan jag göra själv?

Överviktiga katter drabbas oftare av. Att hålla katten i bra form är en bra förebyggande åtgärd men är ingen garanti för att din katt inte ska drabbas.

Ett sätt att förebygga urinsten är också att se till att katten dricker ordentligt. Ha fler vattenskålar framme som är stora, katten vill gärna inte känna morrhåren mot kanterna. Ibland kan en vattenfontän göra att katten dricker mer. Att ge våtfoder istället för enbart torrfoder är också ett sätt att få i katten mer vätska.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Har din katt något av ovanstående symtom eller uppvisar smärta från buken ska veterinär kontaktas. Kan katten inte kissa alls är det akut.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?