När bör jag avmaska min hund?

Hur ofta behöver man avmaska en vuxen hund? Min hund äter hästbajs ibland, kan han få en mask från det?

Veterinären svarar:

Vuxna hundar behöver inte avmaskas regelbundet utan endast vid behov, till exempel vid tecken på mask. Hundar med större risk att få mask är t.ex. i kennel-, bruks- och jakthundar samt hundar som reser.

Hästbajs innehåller inga parasiter som din hund kan smittas av. Spolmask överförs som ägg eller larver från andra hundars avföring eller från smittade bytesdjur. Bandmaskar smittar inte från en hund till en annan utan alltid enbart via en så kallad mellanvärd som till exempel en gnagare. Proglottider, risgrynsliknande bandmaskleder som innehåller nya ägg kan hittas i pälsen runt analöppningen eller i avföringen.

Symtom

Vuxna hundar visar sällan kliniska symtom. Ibland kan man se spår av spolmask i avföringen. Det händer också att hundar kräks upp spolmaskar. Vid kraftigt spolmaskangrepp kan hunden få diarré, hosta, kräkningar samt  magra av  trots god aptit.

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att din hund har mask, kontakta veterinär. Du kan även köpa ett provtagnings-kit "kolla masken" som du skickar in själv enligt bruksanvisning. Det köps hos veterinär eller apotek.

Vuxna hundar kan behöva avmaskas regelbundet. Om ni exempelvis reser ofta, om hunden är en bruks- eller jakthund, om du har en kennel eller om hunden äter möss eller andra smådjur. Det finns många olika avmaskningsmedel som säljs på apoteket som angriper olika sorters sorts maskar. 

När behöver jag uppsöka veterinär?

Om din hund får diarré, hosta, kräkningar samt avmagrar trots att den äter bra.

Om du misstänker att din hund har mask, kontakta veterinär. Du kan även lämna in ett avföringsprov till veterinären för att veta om hunden verkligen har mask eller parasiter och i så fall vilken sort.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?