Stroke / hjärninfarkt hos hund

Kan hundar få stroke / tiaanfall / hjärninfarkt? Är det samma som för människor?

Veterinären svarar:

Det förekommer även bland hundar. En del saker är lika mellan människan och hunden, som att ett plötsligt tilltäppt blodkärl är den vanligaste orsaken. 

Symtom

Vanliga symtom som en hund som drabbats av stroke uppvisar är mycket akut uppkommen förvirring, vinglighet, cirkelgång, förändrad medvetandegrad, förlamning eller kramper. Symtomen brukar kvarstå likadant i 24 timmar för att sedan oftast avta.

Orsak

Det finns två olika orsaker till stroke. Det ena är att ett blodkärl i hjärnan börjar blöda. Den andra och mest vanliga orsaken är att ett blodkärl täpps igen. Varför blodkärlet täpps igen vet man oftast inte men det finns ibland bakomliggande sjukdomar. Exempel på bakomliggande orsaker är olika ämnesomsättningssjukdomar, cushings syndrom, hjärtsjukdomar, missbildade blodkärl eller njurproblem.

Vad kan jag göra själv?

Även om det, till skillnad från människan, är ovanligt att hunden drabbas av stroke på grund av förhöjda blodfetter eller kolesterol är det en bra idé att hålla hunden i bra kondition och normalviktig. Samt givetvis låta undersöka och behandla eventuella bakomliggande sjukdomar.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Om din hund uppvisar symtom på stroke bör du åka till veterinären akut. Även om det inte finns någon specifik behandling vid stroke hos hund behöver man utesluta andra orsaker till symtomen och eventuellt ge hunden understödjande behandling.

Prognosen vid stroke hos hund är oftast bra även om vissa symtom kan bli bestående.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?