Fraktur på häst

Vad är skillnaden på en fissur och en fraktur på häst?

Veterinären svarar:

En fissur är en spricka i benet medan fraktur är ett benbrott. Symtomen för de båda är väldigt lika med smärta och kraftig hälta som vanligt förekommande symtom. Graden av skada kan variera kraftigt från en mindre spricka till flera komplicerade frakturer. Det är därför viktigt att undersöka hästen noggrant och kontakta veterinär direkt om misstanke finns om fraktur.

Symtom

Kraftig hälta, ovilja eller oförmåga att stödja på benet är vanliga symtom på fraktur. Dessa symtom behöver dock inte betyda att benet är av, då det även är symtom på till exempel spricka i benet (fissur) eller hovböld. Det kan vara svårt att avgöra vad hästen drabbats av då alla frakturer inte är synliga utifrån sett.

Orsak

De flesta frakturer uppstår genom yttre våld eller överbelastning av skelettet. Det kan exempelvis handla om en spark från en annan häst, transportskador eller att hästen går omkull.

Vad kan jag göra själv?

Finns misstanke om fissur eller fraktur ska veterinär kontaktas direkt. Så här kan du göra för att undersöka hästen: börja med att försöka hålla hästen i stillhet. Om hästen har någon form av utrustning på sig tar du av denna. Börja undersöka hästen och leta efter synliga svullnader eller sår. Böj det skadade benet och var uppmärksam på i vilka lägen hästen visar mest smärta. I väntan på veterinären bör du bandagera det skadade benet för att undvika att en eventuell spricka utvecklas till en fullständig fraktur 

När behöver jag uppsöka veterinär?

En häst som har en fraktur eller där det finns misstanke om fraktur ska alltid kontrolleras av veterinär. Även en kraftig hälta eller annan rörelsestörning som inte försvinner behöver en veterinär kolla på.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?