Inälvsparasiter hos häst

Är det sant att alla hästar har parasiter/mask?

Veterinären svarar:

Inälvsparasiter finns mer eller mindre hos alla hästar. I mindre mängd är de ingen fara. Men blir angreppen kraftiga behöver hästen avmaskas. Föl och unghästar drabbas i större utsträckning av parasitangrepp. Det finns många olika sorters parasiter där blodmaskar (strongylider) är den vanligaste sorten.

Symtom

Avmagring, nedsatt allmäntillstånd, kolik och diarré hör till de vanligare symtomen vid kraftiga parasitangrepp på häst. Symtomen skiljer sig dock något mellan de olika parasitangreppen.

Orsak

Hästen får i sig larverna via betet. Larverna utvecklas till maskar i hästens mage och lägger ägg. Äggen kommer ut med hästens avföring på betet, kläcks och parasiterna sprids i gräset. Det kallas för en direkt livscykel och är anledningen till att i princip 100 procent av alla hästar har inälvsparasiter.

Vad kan jag göra själv?

Med jämna mellanrum låter du undersöka förekomsten av parasitägg i hästens avföring genom ett så kallat träckprov. Träckprovet visar vilken mängd parasitägg som kommer ut med hästens avföring, och oftast kan man på äggen se vilken typ av mask den har. För att kolla förekomst av den allvarligaste masken, den Stora Blodmasken, så behöver man låta göra en larvodling. Om träckprovet visar på mer än 200 - 500 EPG bör man oftast avmaska hästen.

Avmaska inte hästen på rutin, då ett överdrivet användande kan göra hästen parasiterna resistenta mot avmaskningsmedlet. Ta istället träckprov innan betet, behövs inte avmaskning göras kan du ta ett nytt prov i samband med att hästarna tas in från betet igen.

Det går också att verka förebyggande mot parasitangrepp. Detta gör du bland annat genom att ha olika hagar för vinter och sommar. Ha stora hagar eller mocka hagarna regelbundet om du inte har möjlighet att ha större hagar.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Du behöver kontakta veterinär för att få avmaskningsmedlet utskrivet. I samband med detta kan du ge information om hästens allmäntillstånd om den uppvisar några av symtomen ovan. Med veterinären bör du också diskutera lämpliga avmaskningsrutiner för det stall du har ansvar för.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?