Hästinfluensa

Varför ska man vaccinera sin häst mot hästinfluensa?

Veterinären svarar:

Hästar som inte är vaccinerade mot hästinfluensa löper större risk att drabbas och även av att få komplikationer till följd av sjukdomen. Den ovaccinerade hästen har i regel också ett längre och mer besvärligt sjukdomsförlopp. Så för att minska risken för att din häst blir allvarligt sjuk och för att undvika att den blir en effektiv smittspridare, bör du vaccinera din häst mot influensa.

Symtom

Hög feber, flöde från näsan och hosta är vanliga symtom på hästinfluensa. Ofta kommer symtomen snabbt. En häst som är vaccinerad mot hästinfluensa kan också drabbas men då oftast med lindrigare symtom. En ovaccinerad häst kan få ett längre sjukdomsförlopp och där är det även vanligare med följdsjukdomar som lunginflammation och hjärtmuskelinflammationer.

Orsak

Hästinfluensa är precis som det låter orsakat av ett influensavirus. Sjukdomen har hög och snabb smittspridning. Smittan sprids framförallt via luften när insjuknade hästar hostar. Men kan också smitta via utrustning, inredning och människor. 

Vad kan jag göra själv?

Förebyggande: Det bästa är att vaccinera hästen i förebyggande syfte. Även om vaccinerade hästar också kan drabbas är det oftast lindrigare och de sprider inte lika mycket smitta.

Vid smitta: Sjuka hästar ska isoleras på en gång – vilket kan minska smittspridningen radikalt. SVA rekommenderar att stallet ska vara isolerat minst 10 dygn efter att man upptäckt feber på någon häst i stallet. Du kan läsa mer om SVAs rekommendationer på deras webbplats.

Efter smitta: Rengör stallet noggrant, även utrustning och kläder.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Vid misstanke om hästinfluensa ska alltid veterinär tillkallas. Veterinären undersöker samt tar ett svabbprov på hästen för att fastställa diagnosen. Vid lindriga former av sjukdomen behövs inte alltid behandling utan det kan räcka med vila för insjuknade hästar. Det är viktigt att återhämtningen får ta tid, ungefär en månad. Ibland krävs även understödjande behandling. Ta tempen regelbundet och håll koll på hästarnas symtom.

Sjukdomen är anmälningspliktig.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?