Kvarka hos häst

Hur smittar kvarka? Ett stall i närheten där jag har min häst har konstaterad kvarka. Vad kan vi göra för säkerhetsåtgärder hos oss?

Veterinären svarar:

Kvarka smittar både vid direktkontakt med insjuknade hästar och via material som varit i kontakt med smittan. Det är därför bra som du säger att vidta vissa åtgärder även hos er för att minska risken för smitta. Några tips kan vara att sätta upp riktlinjer i stallet. Det kan exempelvis gälla hygienen i stallet. Uppmana alla besökare att tvätta händer, byta skor och kläder som de haft i andra stall.

Symtom

Vanliga symtom på kvarka är feber, nedsatt allmäntillstånd, flöde från näsan, hosta och förstorade lymfknutor.

Orsak

Kvarka orsakas av streptokockbaterien. Infektionssjukdomen sprids både direkt och indirekt. Dels via insjuknade hästar som hostar och frustar, dels via personer, inredning eller utrustning som kommit i kontakt med smittan.

Vad kan jag göra själv?

Som förebyggande åtgärder kan du se till att sätta nya hästar i karantän innan de sätts ihop med övriga hästar i stallet. Du kan också undvika att ha tävlingshästar tillsammans med unghästar och avelsston, då tävlingshästar utsätts för en större smittorisk och kan smitta övriga hästar i stallet.

Isolera sjuka hästar och hästar som misstänks ha drabbats. Vid konstaterad smitta är hygienen en stor del i att minska smittspridningen. Rengör all inredning, kläder, utrustning som varit eller kan ha varit i kontakt med smittan. Åk inte på tävling om smitta funnits i stallet. Se till att så få personer som möjligt kommer i kontakt med insjuknade hästar.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta din veterinär om misstanke finns om kvarka. Veterinären kan då hjälpa till med vilka åtgärder som behöver göras.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?