Åtgärder vid skottskada

  1. Börja med att följa dessa instruktioner.
  2. Kontrollera om hunden har puls och andas. Om inte, gör hjärt-lungräddning.
  3. Lägg tryckförband på blödande sår.
  4. Skydda eventuellt blottade organ med kompresser dränkta i koksalt.
  5. Täta eventuella öppningar till brösthålan med lufttätt förband.
  6. Åk omedelbart till veterinär, även om skadan är ett mindre skottsår.
    Infektionsrisken är stor.