Symtom på ögonskada

 • Hunden kniper eller kisar med ögat.
 • Ögat tåras och ser irriterat ut.
 • Hunden gnider eller kliar sig mot ögat.

Åtgärder

 1. Hindra hunden från att klia sig i ögat.
 2. Undersök ögat för att se eventuella skador eller skräp.
 3. Spola ögat från olika vinklar med rikliga mängder koksaltlösning.
 4. Kontakta veterinär om hunden fortsätter att visa besvär eller om ögat inte
  ser normalt ut efter spolning. Det kan finnas allvarliga skador på hornhinnan
  som kräver behandling.