Symtom på muskelsträckning

 • Hunden visar plötslig hälta eller smärta.

Förebyggande åtgärder

 1. Förebygg sträckningar och muskelbristningar genom att värma upp hunden
  före jakten. Till exempel genom att ta en uppvärmningspromenad. Massera
  också gärna hundens muskler.
 2. Håll hunden i god kondition. En hund som är i bra kondition och får kontinuerlig träning året runt drabbas mer sällan av sträckningar och bristningar.

Åtgärder vid muskelsträckning

 1. Vid en lättare hälta bör hunden vila. Om hältan inte försvinner helt inom några
  dagar skall veterinär kontaktas.
 2. Åk till veterinär om hunden haltar kraftigt eller har tydliga svullnader.