Symtom på klobrott

 • Ofta, men inte alltid, visar hunden hälta vid ett klobrott.
 • Den skadade klon ömmar.
 • Ibland syns en blödning från den skadade klon.
 • Klon eller delar av klon kan peka snett.

Åtgärder

 1. Spola rent med koksaltlösning.
 2. Lägg eventuellt ett tassbandage.
 3. Hindra hunden från att slicka på den skadade klon.
 4. Om klon bara är uppfläkt i toppen räcker det att klippa ner den lite.
 5. En klo som pekar snett eller verkar bruten bör undersökas av veterinär så det
  inte blir en infektion i klofästet.
 6. Klobrott är sällan en skada som kräver akut veterinärvård. Ofta är det tillräckligt att uppsöka veterinär dagen efter jakten, om inte hunden är mycket smärtpåverkad.