Första hjälpen - hund med skadad tass

  1. Om det behövs så nossnara hunden.
  2. Inspektera såret.
  3. Rengör och ta bort eventuella föremål, grus och smuts.
  4. Lägg ett tassbandage eller tryckförband.
  5. Håll hunden i stillhet.
  6. Åk till veterinären för att få såret kontrollerat.