Föremål som punkterat lungsäcken orsakar att lungan faller ihop. Om föremålet sitter kvar, ta inte bort det. Försök att täta så gott det går runt föremålet.

Symtom på punkterad lunga

  • Oro och andningssvårigheter.
  • Tydligt sug-/blåsljud.
  • Risk för att chocktillstånd utvecklas.

Gör så här vid punktering av lunga

  1. Om det behövs så nossnara hunden.
  2. Täck såret med förband. Försök att göra det så lufttätt som möjligt med hjälp av plasten från första förbandet.
  3. Behandla mot chock.
  4. Transportera hunden omedelbart till veterinär. Så bär och förflyttar du en skadad hund.