Ormbett i tassar och ben kan vara livshotande, uppsök genast veterinär vid misstanke.

Symtom på ormbett hos hund

  • Bitmärken (kan vara svåra att upptäcka på grund av djurets päls).
  • Kraftig svullnad (som kan öka de första 24 timmarna).
  • Smärta, rodnad och/eller blåmärke.
  • Svaghet, ryckningar, ökad salivavsöndring och andningsstillestånd.

 Åtgärd vid ormett på hund

  1. Nossnara hunden vid behov.
  2. Håll hunden i stillhet, speciellt om bettet tagit i tassar eller ben.
  3. Kontakta alltid veterinär.