Djurguiden - frakturer katt

  • Kontakta veterinär snarast.
  • Försök hålla katten i stillhet.
  • Se upp när du förflyttar katten – bär den så plant som möjligt. Linda om den med en filt.

Tänk på

Försök inte lägga frakturen tillrätta. Det kan göra mer skada än nytta.

Tänk på

Vid en klofraktur börjar katten eventuellt att halta. Den slickar sig på tassen och lämnar blodspår efter sig. Om klon är uppfläkt kan man eventuellt klippa bort den del som dinglar och rör på sig. Klofrakturer är inte akuta, men veterinär ska alltid kontaktas.
  • Inspektera tassen och klorna – i lindriga fall är klokapseln uppfläkt eller sprucken. I andra fall har det uppstått en fraktur och klon kan ha gått tvärt av.
  • Klipp eventuellt bort uppfläkt del.
  • Kontakta veterinär.