Djurguiden - sår- & bitskador häst

Gå direkt till:
 • Tvätta bort smuts och blod med hjälp av vatten eller koksaltlösning (aldrig Jodopax). Bilda dig en uppfattning om skadan. Ska du kontakta veterinär, så notera noga var såret sitter.
 • Vid kraftig, pulserande blödning kan en artär vara skadad. Lägg då ett tryckförband. Om sårskadan är stor ska du lägga på ett sterilt bandage som skydd för såret.
 • Kontrollera att hästen är vaccinerad mot stelkramp.
 • Om sårskadan är liten räcker det med att hålla såret rent.

Sår i kontakt med en led, sena eller senskidor kräver alltid veterinärbehandling så snabbt som möjligt, även om alla inte behöver vara allvarliga. Den vanligaste typen av senskada drabbar böjsenorna på skenbenens baksida. Skador på framsidan av skenbenet kan drabba sträcksenorna. Denna typ av skador ger sällan bestående men, även om symptomen (till exempel i form av slappt hängande hov), kan verka dramatiska.

Sticksår är ofta förrädiska, eftersom den synliga delen av sårytan ofta är liten. Var därför noga med att dagligen besiktiga din häst efter träning och utevistelse. Undersök varje sår noga – hur litet det än tycks vara. Sticksår, i t.ex. en led, kräver alltid snabb veterinärbehandling. Risken för stelkramp är stor vid sticksår.

Krossår/ytliga hudskador ska först rengöras noggrant med vatten och koksaltlösning. Undersök sedan skadornas omfattning, täck sårytan med skyddande salva och med bandage om det går. Så kallad balltramp är ofta omöjligt att sy. Såret läker fortare om det bandageras efter noggrann rengöring.

Skärsår bör alltid sys. Om en hudflik har lossnat och bildat en ficka, blir såret lätt infekterat. När din häst har en sårskada ska du kontrollera hästens kroppstemperatur varje dag. Stiger temperaturen är det ett tecken på att såret kan vara infekterat och då ska du kontakta veterinär.

Lägga tryckbandage

 • Hitta källan till blödningen.
 • Lugna ned hästen och håll den stilla. Använd brems om du måste.
 • Lägg ett tryckförband.
 • Om blödningen är kraftig kan du behöva stasa (snöra av blodcirkulationen) benet ovanför blödningen. Det gör du med hjälp av t.ex. ett grimskaft som tvinnas runt med hjälp av ett hårt föremål (till exempel skaftet på ett ridspö eller en pinne).
 • Släpp på stasen försiktigt och gradvis. Den får under inga omständigheter ligga på längre än en timme, eftersom kroppsvävnad kan skadas om den inte får blod.

 • Det skadade ögat spolas rent med koksaltlösning eller ögonbad. Använd aldrig sprit eller Jodopax vid ögonskador. Det är viktigt att ögat tvättas helt rent, så att alla sår blir synliga.
 • Kontakta veterinär - alla ögonskador bör undersökas av veterinär!
 • Använd aldrig gammal ögonsalva som skrivits ut för tidigare behandling eller för en annan häst utan att först ha rådfrågat veterinär.

Fästingar kan bära på en mängd olika bakterier som de kan överföra när de suger blod. Det finns hittills en belagd fästingöverförd sjukdom på häst i Sverige, anaplasmos. Om du misstänker att din häst blivit smittad med anaplasmos, uppsök veterinär. Behandling sker intravenöst med antibiotika.

Symptom

Hög feber, svullna ben, nedsatt aptit samt hängigt och apatiskt uppträdande.