Matstrupe, magsäck & förgiftning

Gå direkt till:
  • Gör dig en klar bild av symptomen. Iaktta hästen en stund, så att du kan ge en klar och konkret redogörelse för hästens beteende. Matvägrar hästen? Står den bara och skrapar? Lägger den sig ned så fort den släpps? Reser den sig igen, och i så fall hur snart? Tittar den mot buken? Kastar den sig hejdlöst i boxen?
  • Ta puls och temperatur på hästen. Vid kontakt med veterinär kommer denne ofta att fråga om puls och temperatur. Normal puls varierar mellan 40 till 60 slag per minut.
  • Lyssna efter tarmljud. Lägg örat mot bukväggen vid hästens flank och lyssna efter ”kurrande” eller andra ljud som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Sådana ljud tyder på bibehållen matsmältningsfunktion, vilket är positivt.
  • Kontrollera slemhinnorna. Har slemhinnan i ögon och mun normal färg? Jämför med en frisk häst.
  • Kontrollera avföringen. Har hästen över huvud taget haft någon avföring och skiljer den sig i såfall i fråga om mängd, färg, konsistens och lukt.
  • Om hästen visar tecken på kraftig smärta eller stark oro tillkallas alltid veterinär. Detta gäller även när hästen kastar sig omkull, rullar över rygg och svettas.
  • I de flesta fall när en häst visar koliktecken är det klokt att ringa veterinär och berätta om symptomen för en första bedömning. Om hästens tillstånd skulle förvärras, har veterinären redan en god bild av de första symptomen.

Tänk på

Om du har kontrollerat ovanstående kan oftast veterinären ge hästägaren instruktioner om hur hästen ska hanteras tills veterinären är på plats.

Om hästen visar lättare koliksmärtor, kan det ofta vara lämpligt att flytta den till en större box. Allt foder ska vara borttaget. Hästen kan också ledas eller släppas ut i till exempel en ridhusmanege, eller på annat sätt få röra sig fritt under tillsyn. Det är olämpligt att köra, rida, longera eller på annat sätt utsätta hästen för motion. Det kan öka riskerna för hjärtpåverkan och andra komplikationer.

Om hästen måste transporteras till en klinik går det oftast bra i en vanlig hästtransport.

Tänk på

Stress är en vanlig orsak till foderinpackning, till exempel då hästen sätts in i boxen efter krävande arbete och samtidigt är både uppjagad och hungrig. På grund av stress och ansträngning är munhålans slemhinnor oftast torra. Torrt foder, till exempel hö, som äts hastigt kan lätt fastna i matstrupen.

Det är bra om hästen, även vid vistelse utomhus, har tillgång till vatten. Då kan den blöta upp fodret så att passagen genom matstrupen underlättas. Se till att hästen har kommit ner i vilopuls och getts tillfälle att dricka innan den utfodras efter tävling eller hårdare träningspass.

Hunger är i sig en stressfaktor. Många hästar äter lugnare om fodermängden sprids över ett större antal utfodringstillfällen per dygn. Hästens magsäck är liten i förhållande till kroppsvolymen. Hästar är skapade för att äta så gott som oavbrutet.

Förvara inte foder på ett sätt så att hästar kan få tag på det om den kommer lös i stallet.
 Massera varsamt i väntan på veterinär!

Uppstår då foder ”bakas samman” i matstrupen. Hästen visar ofta stark irritation och allmän oro, slår med huvudet, spärrar upp käkarna och kastar sig runt i boxen. Mängder med foderblandad saliv kommer ur både näsborrar och mun. En foderstrupsförstoppning innebär alltid en allvarlig risk och veterinär ska kontaktas snarast möjligt.

I väntan på veterinär kan du försöka lösa upp foderproppen genom varlig massage längs matstrupen på hästen. Du masserar hela vägen från struphuvudet till där matstrupen försvinner in i brösthålan.

I vissa fall kan hästen få ner foderblandad saliv i lungorna, vilket kan få allvarliga följder. En långvarig foderinpackning hämmar dessutom blodtillförseln till matstrupens vävnader. Varje ingrepp kräver stor försiktighet. Därför är det direkt olämpligt att du själv försöker lossa foderproppen med en slang eller liknande.

  • Om du misstänker att din häst blivit sjuk i anaplasma, kontakta din veterinär för provtagning och eventuell behandling.
  • Förebygg genom att regelbundet gå igenom hagen och kontrollera växterna. Se vilka växter som är giftiga på SVA:s hemsida..

Det är ofta svårt att veta om en häst blivit förgiftad av en växt då det ibland går lång tid mellan intaget och symptomen. Förloppet kan även vara mycket akut. Ofta undviker hästen själv att äta den giftiga växten, men den händer även att den utvecklar ett begär för den.

Symptom

Svullna ben, vingliga, ingen aptit, leverskador, gula slemhinnor, håglösa - står och hänger.