Direktreglering är när du som kund överlåter till kliniken att ansöka om ersättning i ditt ställe. Vi betalar då ersättningen direkt till kliniken. På så sätt slipper du ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av försäkringen. Denna kostnad betalar du på plats direkt på kliniken innan du åker hem med ditt djur.

Så gör du om du önskar direktreglering

Meddela så fort som möjligt till djursjukhusets/klinikens personal att du, om möjligt, vill ha en direktreglering. Ta också med ditt försäkringsnummer till veterinären.

När behandlingen är klar kontaktar djursjukhusets/klinikens personal oss på Agria och vi räknar ut hur mycket du ska betala till veterinären (självrisk och eventuella avdrag). Resten betalar Agria direkt till djursjukhuset/kliniken.

När det inte går att direktreglera

Både Agria och djursjukhuset/kliniken måste ibland säga nej till direktreglering. Orsaker som kan göra att direktreglering inte kan erbjudas är:

  • Tid på dygnet (direktregleringens öppettider: vardagar 08.00-20.00)
  • Försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker
  • Obetald försäkring

I de fall direktreglering inte kan erbjudas får du betala kostnaderna till djursjukhuset/kliniken som vanligt och sedan skicka in din skadeanmälan till Agria.

Skadeanmälan Hund, Katt, Häst och Smådjur

Skadeanmälan Lantbruk