Frågor och svar om skadeanmälan

Försäkringen har en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar du endast en gång under din självriskperiod. Har du fler veterinärbesök under självriskperioden betalar du bara den fasta självrisken en gång. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

Har du en hundras- eller kattrasförsäkring är självriskperioden 135 dagar, övriga försäkringar har 125 dagar.

Exempel hund- och kattförsäkring:

Exempel hästförsäkring:

Om du har en besöksspecifikation från veterinären på 10 000 kronor betalar du 3 440 kronor av kostnaden. 1 850 kronor i fast självrisk och 20 procent av 8 200 kronor (10 000-1 800=8 200) vilket blir 1 640 kronor. Exemplet gäller om du valt 1850 kronor i fast självrisk.

Exempel smådjursförsäkring:

Om du har en besöksspecifikation från veterinären på 5 000 kronor betalar du 1 775 kronor av kostnaden. 700 kronor i fast självrisk och 25 procent av 4 300 (5 000-700=4 300) vilket blir 1 075 kronor.

Har du en hundras- eller kattrasförsäkring är självriskperioden 135 dagar, övriga försäkringar har 125 dagar. För att se hur lång självriskperiod du har kan du logga in på Mitt Agria eller titta i ditt försäkringsbrev. Vill du veta om du är inne i en självriskperiod, kontakta oss.

Skicka alla kvitton till oss. Det spelar ingen roll om de är från olika veterinärer eller från olika tillfällen. Om undersökningarna/behandlingarna utfördes inom din självriskperiod (räknat från första besöksdatumet) betalar du endast en fast självrisk.

Det enklaste sättet att anmäla skada är via Mitt Agria, du kan läsa mer om det här. Vill du kan du självklart maila in din skada eller skicka in skadeanmälan med posten.

Adress skadeanmälan hund, katt & smådjur

Agria Djurförsäkring
FE1646
83883 Frösön

Adress skadeanmälan häst

Agria Djurförsäkring
FE1647 (häst)
83883 Frösön