Område: Agria Om Lantbruk

Rapsfält

Hur blir skörden i år?

Blir det kommande grödaåret torrt och varm eller ser vi regnmolnen torna upp? Det är det självklart ingen som vet i dagsläget. Samtidigt som många lantbrukare säkert funderar över hur de ska agera när det gäller val a...

918 Rossy - SARA-priset

Kossornas parad på Elmia Lantbruk

Vilka är Rossy, Snälla, Vega och Pärlemor? Jo, det är namnen på fyra av sju utvalda kossor som kommer att tävla om det ärofyllda SARA-priset på Elmia Lantbruk inom kort.

ko mot himmel

Rädda gården från kostsam smitta

Funderar du ofta över smittskydd och vad det skulle innebära att din gård drabbas av en långvarig smitta? I en undersökning som Agria Djurförsäkring låtit göra visar det sig att runt 16 procent av lantbrukarna är orol...

lantbruk korn

Stor oro bland lantbrukare

Är du orolig över din lantbruksverksamhet? Hälften av deltagarna i en färsk undersökning oroar sig varje månad eller oftare över hur deras lantbruksverksamhet ska utvecklas i framtiden. Politiska beslut och ekonomin ä...

Många lantbrukare nöjda med sitt yrkesval

Hela 97 procent av Sveriges lantbrukare säger sig vara nöjda med sitt yrkesval. Trots att de arbetar långa dagar, sällan tar semester och ofta är ganska ensamma i sin yrkesroll. Det visar en undersökning som Agria Dju...

Fler och nya smittor påverkar jordbruket

Varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor som påverkar jordbruket. Mögelsvampar, fästingburna sjukdomar, mjältbrandsutbrott, Blåtunga, Schmallenbergvirus och West Nile fever befaras bli van...

Torka och översvämningar – förbered gården för klimatförändringar

Utan vatten inget liv, heter det. Frågan har aktualiserats alltmer på Sveriges gårdar i takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga. Långa tider av torka ger sinande brunnar, vilket innebär en katastrof för g...

Agria bidrar till erfarenhetsutbyte om hagelskador

Den 3-5 juli arrangerar Agria Djurförsäkring ett seminarium om värdering av hagelskador på raps, i samarbete med AIAG, International Association of Agricultural Production Insurers. Seminariet hålls årligen på olika p...