Skötsel av landsköldpadda

Sköldpadda i närbild.
Landsköldpaddor är långlivade, och ofta långsamma djur. De kan ofta bli mellan 50-100 år gamla om de hålls under gynnsamma omständigheter. Det finns totalt ca 50 arter.

Landsköldpaddor varierar avsevärt i storlek. Små arter som till exempel morisk landsköldpadda (Testudo graeca) blir sällan en längre än 25 cm. Leopardsköldpaddor (Geochelone pardalis) kan bli uppåt 60 cm långa och väga 30 kg. Galapagossköldpaddor (Geochelone elephantopus) kan blir mer än 90 cm långa.

Lever i olika miljöer

Landsköldpaddornas naturliga miljö kan variera kraftigt. Arter som morisk landsköldpadda, stäppsköldpadda och leopardsköldpadda kommer från relativt torra miljöer, och deras mat ska utgöras av mycket fibrer som torkat gräs.

Rödfotad (Geochelone carbonaria) och gulfotad sköldpadda (Geochelone denticulata) lever i gränslandet mellan Sydamerikas stäpp och regnskogar och behöver mer luftfuktighet, samt mer frukt och grönsaker i utfodringen.

Miljö för landsköldpadda

Stort tack till Per-Anders Barkskog och Hans Olsson från Tortoise Trust för faktakontroll.
Rumsren kanin

Tips och trix hur du tränar din kanin att bli rumsren.
Läs mer

Skötsel av marsvin

Utförliga skötselråd om hur du bäst tar hand om ditt marsvin.
Läs mer

Skötselråd undulat

Skötselråd från miljö till sjukdomar hos undulaten.
Läs mer

Sköt om ditt smådjur

Utfodring, miljö och hantering av marsvin, kaniner, illrar m.fl.
Läs mer

Gillar? 16 av 16 gillade, 5 i betyg