Vad säger statistiken om skador vid jakt?

Jakthund spårar efter ett djur i skogen.
Agria Djurförsäkring delar gärna med sig av sin kunskap om djurens hälsa och liv utifrån den information vi får genom vår verksamhet. Uppgifterna kommer från de försäkringsärenden vi har handlagt och baseras på de diagnoskoder som veterinären, försäkringstagaren eller Agria har angivit.

Jaktskador jämfört med trafikskador

Runt 600 hundar drabbas av trafikskador varje år. Det händer att antalet trafikskadade jämförs med viltskador, alltså hundar som dödats eller skadats under jakt. Då är det viktigt att komma ihåg är att vår statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet.

Till skillnad från trafikskador handlar viltskador oftast om hundar som skadats under jakt. Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning.

Vargar som dödat/skadat hundar

De senaste året har antalet hundar som skadats eller dödats av varg sjunkit. En orsak kan vara de tre senaste årens snörika vintrar som minskat jakt med hund.  En annan kan vara att djurägarna undviker att släppa hunden i vargreviren och att man jagar annorlunda med hund i dessa områden.

Stort mörkertal för vildsvinen

När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen "skadad av vilt". Den statistiken vi har för vildsvin kan därför sägas vara toppen på ett isberg.

Vilt/vilda djur

Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin.

Var sker olyckorna?

Agria har uppgifter om var hundarna/hundägarna bor - men inte var en olycka sker. Vi tar därför inte ut statistik på hur det ser ut i en specifik del av landet. Det finns stora regionala skillnader - i norra Sverige finns till exempel inga vildsvin. Varg är vanligast i Gästrikland, Dalarna, Värmland, Örebro och Västmanland.

Endast Agriaförsäkrade

Det är viktigt att ha i åtanke att Agria endast kan lämna statistik grundat på Agriaförsäkrade hundar och att statistiken kan ändras allt eftersom vi får in skadeanmälningar. Det går bra att söka ersättning upp till tre år efter det att skadan inträffat. Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i Sverige.

År 2011-2013

Alla hundraser 2010 2011 2012 2013 2014
Trafikskadad /dödad 638 643 629 521 583
Skottskadad /dödad 15 9 20 25 25
Drunkning 43 26 48 39 34
Dödad/skadad
av tåg
51 38 50 26 36
Dödad/skadad
av varg
16 14 6 5 5
Dödad/skadad
av lo
3   3   2
Dödad/skadad
av björn
1   1 1 2
Dödad/skadad
av vildsvin
93 82 138 152 149
Dödad skadad
av vilt/vilda djur
55 68 98 102 120
Försvunnen under
jakt
10 18 8 12 25

År 2006-2010

Alla hundraser

2006 2007 2008 2009
Trafikskadad
/dödad
626 571 612 607
Skottskadad
/dödad
11 14 7 7
Drunkning 40 59 48 54
Dödad/skadad
av tåg
64 51 55 51
Dödad/skadad
av varg
17 25 17 23
Dödad/skadad
av lo
  1 4 7
Dödad/skadad
av björn
2   2 3
Dödad/skadad
av vildsvin
4 5 11 28
Dödad skadad
av vilt/vilda djur
8 17 19 26
Försvunnen under
jakt
29 21 21 30
Senast uppdaterad 2015-07-06