Katt

Vingelsjuka eller vad då???

Min katt var frisk på kvällen. Morgonen där på var han jätedålig. Han låg i en onaturlig ställning på grannens tomt med kroppen precis som om han inte orkar rätta till sig men rörde på huvet och tittade fastän han verkade mycket förrvirrad och vilsen. När han kände igen mig började han "glago-jama" kraftigt. När jag skulle ta han blev han skrämd och försökte springa men han famlade kraftig och gömde sig under en altan. Där inne "glago-jamade" han när jag försökte locka ut honom men han visade ingen tendens till att komma ut så jag fick krypa in efter han och då gjorde han inget motstånd över huvud taget. När jag lyfte upp honom gjorde han inget motstånd och låg helt still, fast han rörde på huvet och tittade. Men han kändes helt utmattat och jätte slö. När jag kom hem la jag honom på dörrmattan inne för att hämta buren, då famlade han kraftigt och kröp längst in under sängen och la sig. Där ligge han aldrig i vanliga fall. Jag åkte till veterinären som sa att han inte har någon känsel i tassarna men hon kunde inte känna att han skulle ha skadat sig vid t.ex. ett fall eller liknade. Han verkade vid det laget må ännu sämmre, vet inte om det berodde på bilfärden, men i det skicket han var i ville jag få slut på hans lidande så vi kom fram till att avliva honom. Ett beslut som jag funderar på dag som natt om det var det rätta för min katt, men jag tror och hoppas det. Har efter allt detta forskat mycket på internet för att få nån form i klarhet om vad som har hänt med honom. Det enda som verkar passa in på honom är "vingelsjukan" då han inte spydde, blödde, hade diarré eller något annat fel som jag kunde se på honom. Först trodde jag att han blivit förgiftad men det verkar inte stämma in på hans symtom. Det förbryllar mig att allting gick så fort, pigg och glad 18:00 på kvällen, sen 08:30 på morgon jättedålig. Jag förstår att det här är svårt att svara på men allt som kan ge klarhet i vad som hände min kan skulle få mig att må mycket bättre. Då jag har en till katt så vill man inte att samma sak ska hända henne. MVH

Svar från veterinären

Utan en obduktion är det omöjligt att veta varför Din katt var så sjuk. Diagnosen Vingelsjuka kan endast ställas vid en obduktion. Den sjukdomen har inte ett så akut förlopp.
Katten kan ha råkat ut för en olyckshändelse med kraftiga nervskador som följd. Eftersom katten inte hade någon känsel verkar det troligt.
Vid kattens vanligaste hjärtsjukdom Kadiomyopati kan proppar bildas. De fastnar där stora kroppspulsådern grenar sig ner mot bakbenen. Katten blir helt förlamad i bakbenen. Den får allt svårare att andas och klagar ofta förskräckligt.
Det är en trolig orsak
Vingelsjuka

Vingelsjuka är en virussjukdom orsakat av felint bornavirus. Viruset angriper hjärnvävnaden och ryggmärgen. Hur vingelsjuka smittar är ej känt. Man antar att smittan sprids av någon blodsugande insekt. Följden blir att katten blir allt mer svag i bakdelen och blir vinglig. Katten får svårt att hoppa upp på t.ex. en säng och har också svårt att hålla balansen när den hoppar ner. En del katter blir allt mer tillgivna medan andra kan bli aggressiva. Andra kan jama mycket, få en kraftigt ökad aptit. Prognosen är dålig och alla katter som har vingelsjuka kommer att dö i denna sjukdom eftersom det inte finns någon behandling.
Samtidigt måste man komma ihåg att det finns andra sjukdomar, som kan ge upphov till liknande symtom. En sådan är om katten har en inflammation i innerörat påverkar det balansorganet. Katten kommer då att få dålig balans.
Beställ tid hos Din veterinär så att katten blir undersökt!!


Vingelsjuka (Bornasjuka) hos katt enl SVA

Bornavirus är ett virus som är genetiskt mycket stabilt över såväl tid och geografisk lokalisation som djurslag. Sjukdom orsakad av bornavirus, "bornasjuka", har sedan länge varit känd i Centraleuropa som en sporadiskt uppträdande sjukdom som framför allt drabbar hästar och får. Det var först i mitten på 1990-talet som det kunde visas att vingelsjuka hos svenska katter orsakas av bornavirus. I Sverige har bornavirus visats orsaka sjukdom även hos häst och lodjur.
Smittvägar Diagnos
Det är inte känt hur bornavirus smittar, men det verkar inte vara en infektion som smittar direkt mellan katter i någon nämnvärd omfattning. I majoriteten av fall är det katter med möjlighet att röra sig fritt utomhus som drabbas, vilket kan tyda på att smittan finns i naturen och att katterna smittas av t.ex. smågnagare eller fåglar. Vingelsjuka hos katt ses i Sverige framför allt i Mälardalen. Vingelsjuka hos det levande djuret är en sannolikhetsdiagnos som ställs vid typiska kliniska symtom efter att andra orsaker till centralnervös störning har uteslutits. Det finns i dagsläget inget specifikt test som säkert kan säga om det är vingelsjuka eller inte, men forskning på området pågår. Definitiv diagnos ställs först vid obduktion

Symtom
Vinglighet är det dominerande symtomet. Den kan i lindriga fall yttra sig som en ostadighet, felberäkningar vid hopp osv. och i allvarliga fall leda till förlamning. Katterna uppvisar dessutom ofta beteendeförändringar: en del katter får en ökad tillgivenhet för ägaren, andra kan bli aggressiva eller jama mer. En del får stirrande blick. Ibland märker man att katterna ömmar när man trycker dem över kors/ländrygg. Ett annat symtom är oförmåga att dra in klorna, så att katten "låter som en hund" när den går. Det förekommer att katterna har feber, liksom minskad aptit.

Sjukdomsutvecklingen kan vara mycket snabb, med ett kraftigt försämrat allmäntillstånd inom en vecka. En relativt långsam sjukdomsutveckling är dock vanligare. Katterna blir gradvis sämre, men tillståndet kan efter ett tag stabiliseras och det förekommer att de till och med blir bättre ett tag. Förr eller senare förvärras symtomen dock igen, och det vanligaste är att katterna blir så dåliga att de slutligen avlivas. Det kan dock ta flera år. Det längsta en katt hittills har levt med vingelsjuka är åtta år.
Behandling
Det finns ingen bra behandling mot vingelsjuka. Katternas allmäntillstånd kan tillfälligt förbättras med läkemedel som försöksvis har prövats, men inget läkemedel har hittills visats kunna bota katter insjuknade i vingelsjuka.
Förebyggande åtgärder
Eftersom det inte är klarlagt hur vingelsjuka smittar, finns det inga specifika råd om förebyggande behandling. Det finns inget vaccin mot vingelsjuka.

Cardiomyopati HCH och aortatrombos
Katter kan få ett hjärtfel kallat för " Hypertrofisk CardioMyopati (HCM). Detta är katternas vanligaste hjärtsjukdom. Hjärtats olika delar förtjockas vilket leder till att mindre mängd blod kan pumpas ut i kroppen. Katten kan till synes vara helt frisk men kan plötsligt bli mycket dålig. Det yttrar sig i att katten får svårt att andas, hjärtat sår mycket fort och vätska ansamlas i lungorna och katten får svårt att andas och dör slutligen. I en del fall uppstår det proppar, som följer med blodströmmen. Ofta fastnar propparna där aorta (kroppspulsådern) delar sig med en artär till varje ben. Följden blir att cirkulationen i bakbenen upphör. Katten blir mer eller mindre förlamad i bakbenen. Tassarna blir kalla. Andningen blir mycket ansträngd och slutligen dör katten.
Enligt forskning har man konstaterat att det finns en speciell gen hos Maine Coon som ger HCM med autosomal dominant nedärvning.
På människa tror jag man känner till minst 125 olika mutationer i gener som kodar sarkomerproteiner, och det är sannolikt flera olika gener som kan ge sjukdomen även hos katt.
Det finns 2-3 lab som utför gentest, men man kan således bara fälla, inte fria. Därför rekommenderas att avelskatter screenas. De olika rasklubbarna har litet olika rekommendationer. Man kan gå in på Maine Coon-kattens hemsida och läsa om HCM, om deras bekämpningsprogram, samt dra ut formulär för testning. Om man åker till vet för ultraljud bör man fylla i protokollets ägardel och ta det med sig.

Välj område

Hittar du inte svaret på din fråga?

Ställ en egen fråga
Byt djurslag

Du är nu på "Fråga veterinären Katt" där du kan söka efter frågor och svar. Är du även intresserad av andra djur kan du gå in på:

Om du har ett akut sjukt djur, vänd dig till närmsta veterinär.
Om du har ett akut sjukt djur, vänd dig till närmsta veterinär.

kommer ej publiceras

kommer ej publiceras

kommer ej publiceras

Vi har inte möjlighet att besvara alla frågor som ställs. Tänk på att alla besvarade frågor kommer att publiceras på agria.se