Katt

Njursvikt

Jag hade en katt som jag var tvungen att ta bort p.g.a svår njursvikt. Vad kan det vara som gjorde att hon fick det? Maten, torrfodret eller något annat? Hon var bara 7 år. Om jag skaffar en ny katt vill jag ju inte att hon också ska få detta. Hälsningar

Svar från veterinären

Njursvikt är en vanlig sjukdom hos katter. Det kan finnas flera mjursjukdomar som ger njursvikt. Allt från förgiftning med t.exx. glykol till njrinflammationer. Höomerulinefrit 'r en sjukdom som leder till njursvikt. Det är en immunmedierad sjukdom och drabbar vanligen yngre katter. En anan njursjukdom är en kronisk interstitiell nefrit som är vanlig och leder till skrumpnjurar med njursvikt och urinförgiftning. Hos perserkatter men även i andra kattraser finns en sjukdom i njurarna med många cystor i njurarna (cystanjurar) Det är en ärftlig sjukdom som man bekämpar genom att undersöka avelskatternas njurar med ultraljud. Även bakterieinfektioner i urinvägarna kan ge skador på njurarna och kan leda till njursvikt. Det är således svårt att exakt säga varför Din katt fick sina njurproblem. Det är svårt att gardera sig för att en katt inte ska få njurproblem. PKD eller Polycystik Kidney Disease förekommer hos perserkatter. Det är en ärftlig sjukdom, som nedärves autosomalt dominant. I njurarna finns flera mindre eller större cystor, som kan påvisas med hjälp av ultraljud. från 16 veckors ålder med 75-100% säkerhet och från 36 veckor ålder med 91%- 100% säkerhet. De flesta katter med PKD får urinförgiftning vid cirka 7 års ålder. Katterna har då mycket höga njurvärden, ökad törst, avmagring, ökad törst, diarré och kräkningar kan förekomma. Avel ska ej bedrivas med katter där PKD har påvisats. Eftersom man inte alltid med 100% säkerhet kan fria en katt från att ha cystor finns således en viss risk att någon av föräldrarna trots allt kan bära på anlaget.

Välj område

Hittar du inte svaret på din fråga?

Ställ en egen fråga
Byt djurslag

Du är nu på "Fråga veterinären Katt" där du kan söka efter frågor och svar. Är du även intresserad av andra djur kan du gå in på:

Om du har ett akut sjukt djur, vänd dig till närmsta veterinär.
Om du har ett akut sjukt djur, vänd dig till närmsta veterinär.

kommer ej publiceras

kommer ej publiceras

kommer ej publiceras

Vi har inte möjlighet att besvara alla frågor som ställs. Tänk på att alla besvarade frågor kommer att publiceras på agria.se