Hund

Plasmacytär enterit

Beskriv sjukdomen plasmalymfocytär enterit o berätta hur man botar den. Vore så tacksam o kram anette clausen

Svar från veterinären

Vid en plasmacytär enterit har hunden återkommande och envisa diarréer. Ofta kan det vara kombinerat med kräkningar. Diagnosen ställs genom att ta cellprover från magsäckens slemhinna och grovtarmens slemhinna med hjälp av ett endoskop. I slemhinneprovet ses riklig förekomst av lymfocter och plasmaceller. Ibland kan det även före komma sår i grovtarmens slemhinna.
Man behandlar med kortison Till början i höga doser som sedan trappas ner till lägsta möjliga effektiva dos. Även andra mediciner kan komma ifråga. Dessutom får hunden äta dietmat.
Bakgrunden till sjukdomen är någon slags överkänslighet mot ågot i fodret.
Behandlingen gör att hunden blir symtomfri under långa perioder. Tyvärr är återfall med diarréer vanliga men de brukar man få bukt med. Så prognosen är rätt bra.

Välj område

Hittar du inte svaret på din fråga?

Ställ en egen fråga
Byt djurslag

Du är nu på "Fråga veterinären Hund" där du kan söka efter frågor och svar. Är du även intresserad av andra djur kan du gå in på:

Om du har ett akut sjukt djur, vänd dig till närmsta veterinär.
Om du har ett akut sjukt djur, vänd dig till närmsta veterinär.

kommer ej publiceras

kommer ej publiceras

kommer ej publiceras

Vi har inte möjlighet att besvara alla frågor som ställs. Tänk på att alla besvarade frågor kommer att publiceras på agria.se