Paddor är giftiga för hundar

Yorkshire terrier i gräset på en stor sommaräng. Foto: Per Kristiansen
På somrarna händer det ofta att veterinären får besök av hundar som plötsligt blivit lite slöa och dreglar. Inte så sällan rör det sig då om paddförgiftning.

Paddor har en körtel på ryggen som avsöndrar ett ämne som är mer eller mindre giftigt. I tropikerna finns det grodor med livsfarligt gift.

Giftet hos svenska paddor är dock inte alls lika giftigt. Om en hund biter tag i en levande eller död padda blir resultatet en kraftigt saliverande hund. Pupillerna blir påtagligt små. Padd-förgiftning är inte farligt men kan vara nog så besvärande.

Själv kan du inte göra annat än att torka saliv och avvakta. Veterinären kan ge hunden en spruta så att salivproduktionen upphör tills giftet försvunnit ur kroppen.

Om du misstänker paddförgiftning, gör så här:

  • Inspektera hunden, framför allt i munhålan. Finns det främmande substans mellan tänderna?
  • Om du vet att hunden tuggat på en padda kan du avvakta under observation
  • Om hunden börjar salivera kraftigt eller blir påverkad på annat sätt bör veterinär kontaktas
Fästingar

Skydda din hund mot fästingar.
Läs mer

Hundar som ger blod

Få reda på hur det går till och vilka som kan ge blod.
Läs mer

Giftigt för hund

Lista på ämnen som kan orsaka förgiftning hos din hund.
Läs mer

Första hjälpen

Lär dig första hjälpen och var beredd om olyckan skulle vara framme.
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg